Aile Sempozyumu Değerlendirmesi
Gündem Son Sayımız Yazarlar

Aile Sempozyumu Değerlendirmesi

Bismillahirrahmanirrahim..

17-18 Mayıs tarihinde Ankara Kocatepe Kültür salonunda Medeniyet vakfının davetlisi olarak Aile Sempozyumunda idik.Sempozyumu  programı boyunca takip etme imkânım oldu. Organize çok güzeldi.Program en ince detaylarına kadar düşünülmüştü.  Organize için kendilerine dua ediyor ve misafirperverlikleri için yürekten teşekkür ediyorum emeği geçenlere…

Sempozyumun konusu “Aile “idi. Son kalemiz diyeceğimiz aile kurumunun su alan bir gemi pozisyonunda olduğu şu zamanda konuyu gündem ettiler.Bir çok Profesörün ve yazarın iştirak ettiğiSempozyum katılımcılar açısından da oldukça zengindi.Onca profesörü bir programda bir araya getirebilmek bile tek başına büyük bir iş büyük bir başarıdır kanaatimizce.

Sempozyum Kur’an tilavetinden sonra selamlama konuşması ile başladı.Daha sonra tebliğciler sırasıyla tebliğlerini sundular. Konuşmacılardan aldığım notlardan kendi lisanımla iz düşümünü şöyle sıralayabilirim:

“Ailenin temellerinin sağlam olmasının önemi.Aile eğitiminde ebeveynin ciddiyetle üzerinde durması zorunluluğu. Peygamberimizin (sav)  çocuklara yedi yaşında namaza alıştırılmasını emrettiği. On yaşına geldiklerinde kılmazlarsa eğitimin gereği ciddiyetle üzerinde durulması gerektiğini emretmiş olmasının hayata uygulanması gerektiği. Namaz ibadetinin aslında hayatın tamamını kapsayan bir mesaja sahip olduğu.

Fıkhı ölçülerinin dikkate alınması. Psikolojik açıdan empati yapılması ve iletişimin doğru kurulması.

Kur’an’da aile “A’l” kelimesi ile ifade edilen aile,bir araya gelen eşleri zevc diye isimlendirir. Zevc bir bütünün yarısı anlamına gelir.İman, ahlak,sevgi,itaat,saygı ve hayırda yarışan bir bütünün iki parçasından her birinin adı zevctir.Allah adına kurulmalıdır. Fonksiyonları kurumlara dağıtılamaz.

Ailemizin %20’si Müslüman,  %30’u geleneksel, %50’simodernizmden etkilenmiştir. Bize göre Müslüman bir ülkede korkunç bir tablodur bu. Sosyal,akrabalık ve aile bağları arasında en kuvvetli bağın aile bağı olması gerekir.Bu bağ akide,ahlak ve Allah sevgisi üzerine inşaa edilmelidir.Kişiliğin çok büyük bir bölümü ailede oluşur.Ailenin yerini eğitimde  hiç bir kurum veya kuruluş tutamaz..

Al-i İmran 31 “De ki: Allah’ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah, bağışlayandır, merhamet edendir.”

Evde uygulanan eğitim programı çocuğun hayatında hangi noktasını dolduruyor bakmak gerekir.Aile meclisi kurulmalı.Aileyi olumsuz etkileyen iki husus kadın feminizmden etkilenmekte,erkek kapitalizmden bu da aileye zarar vermektedir. Kadın eve dönmelidir. Kadın ve erkeğin rolleri değişmektedir buda İslam toplumu için kabul edilemez…

Dini dışlayan seküler algının diğer ifade biçimlerinden biri “Modernizm” bir yaşam biçimi olarak yaygınlık kazanıyor. Modernizm karşısında kimi Müslümanlar İslam ve modernizm arasında bir yol tutmak istercesine sentezleyerek bir tarz oluşturma peşinde. Seküler/moderinist algıların en çok vurduğu alanlardan birisidir aile hayatı.

Boşanmaların tavan yaptığı görünen bir gerçektir.Günümüzde boşanma sebepleri,boşanmayı gerektiren sebepler değildir.Sorunlar Kur’an ekseninde çözülmelidir.Kur’an’ın verdiği örnek aileleri hayata taşımak zor değil.Tevhid,takva ve Kur’an’î terbiye ile her türlü zorluğun üstesinden gelinir.

Kadın haklarını gündemleştirmek feminist damgası yemeye sebep olmamalıdır. Erkeklerin geleneksel yaklaşımları da İslam’ın ailesinin oluşmasına engel teşkil etmektedir. Bununla beraber İslam ailesi hak savaşlarının yapıldığı meydan muharebe yeri değildir. Herkes Allah’ın kendisi için çizdiği sınıra razı olmalıdır…

Not defterime düşen iz düşümler özetle böyleydi. Ciddi bir mesele ciddiyetle ele alınmış,titiz bir çalışma güzel bir programla gerçekleştirilmiş oldu.Sonuç bildirgesinde Mustafa Ağırman hocamızın kadınlara “Zor zamanda elini taşın altına koyup vahyi bir başkasına intikal ettirme derdinde olan eşlerinizin eve geç geldi diye başlarının etini yemeyin” tavsiyesi ise kadınlara küpe niteliğindeydi…

Şahsen çok istifade ettim.  Emeği geçen herkesten Allah razı olsun…

sabiha-ates-alpat-sekulerizm-ve-aile_7465545-307250_854x480

NOT: Bu yazı Genç Birikim Dergisinin Haziran 2014  sayısında Yayımlanmıştır.

 

GRUBA KATIL