Dünyevileşme
Arşiv Yazarlar

Dünyevileşme

İmtihan için gelmişiz biz bu dünyaya
Nimetler verilmiş dalmışız bir rüyaya
Ne kadar da muhtacız edep ve hayâya
Gün gelecek hesap verilecek sırayla.

Nimetleri çoğaltmış, övünür olmuşuz
Eleştiriye set çekip engel koymuşuz
Dünyalıklar uğruna nelere kıymışız
Bizden beklenen bu muydu, biz bu muymuşuz?

Dünyada kalacak mallar için çalıştık
Yetenle yetinmedik çokluğa alıştık
Verilen öğütlerden bir ders çıkarmadık
Son nefese az kaldı, geç olacak artık

Müstağni şeylere çokça zaman bulurken
Ahirete ramak kaldı, süre dolarken
Mezar taşlarında akranların yazarken
Yaşına bakıp da deme daha çok erken

Amelin zamanından hoyratça çalmış
İhtiyaç bir iken, o hep iki almış
Rabbinin huzuruna ne yüzle gelmiş
Dünyada sevdikleri şimdi bir elmiş

Kimsenin kimseye bakamayacağı günde
Salih amellerini ara deftere dön de
Alacaklılar sırada mazlumlar en önde
Uyan artık rüyadan, ecel gelmeden önce

Mustafa SARICA

GRUBA KATIL