Yazarlar

İlahi Yoksunluk ve Yozlaşma

“Cümleye ma’lûm olduğu üzere devlet-i aliyyemizin bidâyet-i zuhûrundan beri ahkâm-ı celîle-i Kur’âniyye ve kavânîn-i şer’iyyeye kemâliyle riâyet olunduğundan saltanat-ı seniyy...

Yozlaşmak

Bizleri, insan olarak yaratan, “kulluk” unvanıyla değerli kılıp iman gibi bir nimetle yaşatan Âlemlerin Rabbine hamd olsun. Yine ona binlerce hamd olsun ki bizi, aziz olan Kur’an’ın ön...

Toplumun İhyâsı Müslümanların Islahından Başlar

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdulillahi Rabbilâlemin, vessalatu vesselamu ala Rasûlina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain. Emmâ ba’d. Yazımı kaleme aldığım zaman zarfında İ...

Din, Ahlak ve Yozlaşma

Her insanın hayatına yön veren, bakış açısı kazandıran ve ona, hayata ve sonrasına dair öğütler verip yol gösteren benimsediği bir inancı, bir hayat felsefesi ya da kutsalı vardır. Y...

Ailenin Din Eğitimi

Aile, bir arabanın motoru gibidir, çok önemlidir. Aile fertlerinin her biri için cennette birlikte olmak için mücadele edilmelidir. Rabbimiz ayetinde şöyle buyurmaktadır: “Ailene namazı em...

“Yeni Nesil Gençliğe” Kitabı Üzerine

Dünya hayatını yaşanılabilir ve sayısız dertlerin, yüklerin altından kalkılabilir bir hale getirmek, faniliğini her durumda açıkça göstermek; ahiret gerçeğini, İslam davasının kesi...

İman, Değişim Gerçekleştiriyorsa İmandır!

Hamd, övgü, sena, teşekkür âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah’a; salât ve selam da biricik örneğimiz, rehberimiz, önderimiz, öğretmenimiz olan Hz. Muhammed’edir. İyi düşünüp tahlil e...

Filistin Direnişi ve Toprak Meselesi

İsrail işgal yönetiminin ve muhiplerinin, Filistin konusunda ürettiği en büyük iftiralardan birisi de Filistinlilerin toprak sattığıdır. İşgalci rejimin resmî söylemi ve dışarıya yö...

Aksa Tufanı ve Uyanış Paneli’nin Ardından…

Aksa Tufanı’na ve Filistin’in yiğit evlatlarının direnişine şahitlik eden ve bu mücadeleye, bu cihada seyirci kalmayı kabul etmeyenlerin eylemlerden birisi, 24 Aralık 2023 Pazar akşamı ...

Rahman’ın Hediyesi Mübarek Üç Aylar

“Allahümmebâriklenâ fî Recebe ve Şa’bân ve belliğnâ Ramadân: Allah’ım! Receb ve Şaban aylarını hakkımızda bereketli kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Ahmed b. Hanbel, el-Mü...