Yazarlar

Dünyanın En Büyük Açık Hava Hapishanesi: Doğu Türkistan

Çin ve Avrasya’yı bağlayan büyük köprü, Doğu ve Batı kültürünün buluştuğu alan, medeniyetin en net kesiştiği noktası, Doğu Türkistan’dan bahsediyorum. Bu kadar güçlü...

Akla Gelen-8: Vehn (Gevşeklik-Zaaf) – I

İki hikâye anlatılır; birisi sevdaya, diğeri korkuya dair. İki hikâye de meşhurlaşmıştır, özellikle bu topraklarda. Divan, halk ve günümüz edebiyatında; farklı kültür, jenerasyon v...

Zaman Bilincine Ne Zaman Varacağız?

Müslümanların hayatında irili ufaklı çok miktarda önemli unsur vardır. Ve hatta diyebiliriz ki hayatında yer işgal eden -neredeyse- hiçbir şey Müslüman için gereksiz, lüzumsuz değildi...

Ahde Vefa

Akmakta zaman ve yorulmakta âdemoğlu. Yorulmakta zira ahde vefa göstermeyişinin üzerinden bir silindir gibi geçip gitti zaman. Cennet konaklarına doğru yol tutmadan evvel, Rabb’in “...

Dünyevileşme

İmtihan için gelmişiz biz bu dünyaya Nimetler verilmiş dalmışız bir rüyaya Ne kadar da muhtacız edep ve hayâya Gün gelecek hesap verilecek sırayla. Nimetleri çoğaltmış, övünür olmu...

Bosna’dan Afganistan’a Uzanan Batılı Emperyal Terör

Bugün Afganistan, Küresel Terörizm Endeksi’nde bir numara ve oraya ulaşmalarına tüm batılılar olarak biz yardımcı olduk. ABD’nin Afganistan’ı teröristlerden arındırma bahanesiy...

Müslümanın Hayatında Zaman Bilinci

“Ey Rabbimiz, bize, dünyada da ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru!” (Bakara, 201) Zaman, yaratılmış her varlığın kendisine bağlı olduğu ilahi bir nizamdır. Zaman ile ...

Dilin Afetleri ve Tehlikeleri

Bilinmelidir ki dilin tehlikesi büyük olup ondan kurtuluş, ancak hayır konuşmakla mümkündür. Bizlere verilen her türlü nimetten hesaba çekileceğimiz gibi, dilimizle de yapmış veya yapmam...

Türkiye’de 1908–1950 Yılları Arası İslamî Dergicilik

Bir derde, bir amaca, bir gayeye mebni olarak çıkılan yolda, takipçilerine, okurlarına her ay, her defasında yeni bir coşkuyla selam vermek, “merhaba” demektir dergi. Dergiler… Ah dergile...

Akıllı ve Aciz Kişi

Ebu Yala Şeddad bin Evs’ten (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Akıllı, şuurlu adam o kimsedir ki nefsini Allah’a karşı köleleştirir veya hesab...