Şehrullah
Genel Gündem Son Sayımız Yazarlar

Şehrullah

Bizlere sayılamayacak kadar nimetler bahşeden ve bu nimetlerine karşı bizlerden hiçbir ücret talep etmeyen Yüce Rabbimizin bu cömertliğini, bu nimetlere şükür sadedinde tuttuğumuz oruç ibadetine vereceği sevapta da görüyoruz. Şöyle ki; Bir hadisi şeriflerinde Efendimiz as. şöyle buyurmaktadır: “Ademoğlunun her ameli katlanır. (Zira Cenab-ı Hakk’ın bu husustaki sünneti şudur:) Hayır ameller en az on misliyle yazılır, bu yedi yüz misline kadar çıkar. Allah Teâla Hazretleri (bir hadis-i kudside) şöyle buyurmuştur: “Oruç bu kaideden hariçtir. Çünkü o sırf benim içindir, ben de onu (dilediğim gibi) mükâfatlandıracağım. Kulum benim için şehvetini, yiyeceğini terk etti.”

Bu ayda tutulan orucun sevabını bizzat Rabbimiz verecektir. Kişinin niyetine ve ihlasına göre amellerinin karşılık bulduğu ve bir hayırlı işe on misline bazen yedi yüz misline kadar karşılık verildiği Rabbimizin sevap terazisinde, oruç bununda üzeride bir karşılık bulacaktır. Çünkü, Rabbinin rızasına odaklanmış olan kul, en tabi gereksinimi olan yemesini ve içmesini O’nun rızasını kazanmak için terk etmiştir.

Bunca nimeti 11 ay boyunca istifademize sunan, bu nimetlere ulaşma noktasında önümüze hiçbir engel çıkarmayan Rabbimiz, Ramazan ayında bu nimetlere bir süreliğine bilerek ve isteyerek ağzımızı kapamamızı, bu nimetlerden el çekmemizi istemekte. Bunun birçok sebebi var. Bunlardan bazılarını sıralayacak olursak:

 1. a)  En başta ayeti kerimenin ifadesiyle korunmamız (takva sahibi olmamız) için.
 2. b) Gelişi-güzel bir hayattan kurtulup disiplinli, düzenli verimli bir hayat sahibi olmamız için.
 3. c)  İrademizi kuvvetlendirip nefsimize, arzu ve isteklerimize galebe çalmak için.
 4. d) Hem ruh hem de beden sağlığımız ve ahlak temizliğimiz için.
 5. e) Sabır ve tahammül sahibi olmamız için.
 6. f) Garip gurabanın halinden anlamamız ve hemhal olmamız için.

İşte bu güzelliklerin hayatımızda yer bulması ve bizlerde birer meleke halini alması için Rabbimiz, Ramazan ayında Müslümanlara oruç tutmalarını emretmekte. Oruç insanı yukarda saydığımız güzelliklere taşırken aynı zamanda Rahmeti Rahmana, Mağfireti Rahmana da yaklaştırmaktadır.

Yaklaşık iki aydır Ramazan mevsimindeyiz ve Ramazan iklimini bekliyoruz. Bu öyle bir iklimdir ki, inanan gönüller bu iklimle birlikte rahmete ve mağfirete kavuşurlar. Bu iklim, inananlar için Rahmanın rızasına erişme ve cehennem ateşinden kurtuluş iklimidir.

İnsanlığa doğru yolu gösteren, hak ile batılı birbirinden ayıran Kur’an-ı Kerim iklimidir. Bu iklim, içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındırmaktadır.

Bağışlanmak isteyen, yeniden başlamak isteyen, hayatını anlamlandırmak isteyen ve sevap hasat etmek isteyenler için bir fırsat iklimidir.

İşte bu iklimden azami derecede istifade etmek ve Ramazanı en güzel bir şekilde ihya etmek  için bazı pratik bilgileri önemine binaen, Medeniyet Vakfı yayınlarından çıkan “Ramazanı nasıl ihya edelim” kitapçığından iktibasla paylaşmak istiyorum.

 1. İşlerimizi biraz hafifleterek Ramazan’a girmeliyiz. Yıllık izinlerimizi bu aya denk düşürmeliyiz. Yapamıyorsak ağır işleri öne almalıyız veya sonraya bırakmalıyız. Zihnen kendimizi on bir ayın kirlerinden arındırmaya inandırmalıyız. Hayatımıza yeni bir açılım getireceğimize kendimizi ikna etmeliyiz.
 2. Ramazan ayı Kur’ân ayıdır; bu ayda meali ile beraber en az bir hatim indirmeliyiz. Bu ayda, baştan sona anlamaya gayret ederek okunan Kur’ân’la bir yıllık muhasebe de yapmış oluruz.
 3. Beş vakit namazları; ilmine, ahlakına güvendiğimiz imamların arkasında camilerde kılmalıyız. Bunu yapamıyorsak evde veya işyerlerimizde cemaatle kılmalıyız.
 4. Teravih namazlarını mümkünse hatimle eksiksiz kılmalıyız.
 5. Evlerimizde mümkün mertebe yakın akrabaya, komşulara, ahbaplara ve tanıdığımız fakirlere iftarlar vermeliyiz. Debdebeli­ şaşaalı iftarlardan kaçınmalıyız. Ayrıca imkân dâhilinde evde hane halkıyla iftar etmeliyiz. Yatsı ve teravihi ailece camiye giderek kılmalıyız. Kadınların evde kılmaları daha uygundur.
 6. Gücümüzü zorlayarak infakta bulunmalıyız. Rasulullah cömertti, bu aydaki cömertliği iki katına çıkardı, biz de onu örnek alalım ve her gün belli bir sadaka verelim.
 7. Bu ayda az konuşalım, çok amel işleyelim. Daha çok Kur’ân konuşsun bu ayda biz dinleyelim.
 8. Dualarımızı bu ayda çoğaltalım. Duanın gücüne inanalım, anne­-babamız, kendimiz, çocuklarımız, tanıdıklarımız için dua edelim. Helal rızık için, afetlerden korunmak için Allah’a yalvaralım ve acziyetimizi arz edelim. Tüm Müslümanlara ve insanlığa dua edelim. Dünyanın dört bir yanında fiili mücadele veren kardeşlerimiz için özel dualar edelim. Onlara zafer nasip etmesi ve hak yoldan sapmamaları için Allah’a yalvaralım.
 9. Televizyonu bu ayda izlemeyelim. Ramazan adına düzenlenen magazin tipi programlara asla pirim vermeyelim.
 10. Bir ay boyunca her gün bir ayet ve bir hadis­i şerif ezberleyelim.
 11. Beğenmediğimiz huylardan birini bu ayda terk edelim. Mesela sigarayı bırakalım.
 12. Ramazan’ın son on gününe özel itina gösterelim. Kadir gecesi için özel hazırlık yapalım, sünnete uygun olarak son on günde daha fazla ibadet edelim. Tefekkürde bulunalım.
 13. Camilerde itikâfa girelim.
 14. Kin gütmeyelim. Kırgınlıkları ve dargınlıkları giderelim.
 15. Kızmayalım, bize sataşan olursa oruçluyuz deyip geçelim. Bilhassa sigara içenler daha temkinli olsunlar hane halklarına eziyet etmesinler.
 16. Ramazan ayı uyuyarak geçirilecek bir ay değildir. Hareketli ve bereketli bir aydır. Biz de bedenimizi biraz yoralım ve sevap kazanalım. Malayani söz ve boş davranışlardan uzaklaşalım.
 17. Olumsuzlukları bu ayda konuşmayalım. Hep olumlu şeyler konuşalım. Değerlendirme adına gıybet ve dedikodu etmekten kaçınalım. Bir aylık kazancımızı heder etmeyelim.
 18. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı bu ayda arttıralım. Bunu yaparken nefsimizi ve aile efradımızı ihmal etmeyelim.
 19. Ramazan boyu elde ettiklerimizi ‘bayram sevinciyle’ pekiştirelim. Bayrama hazırlık yapalım, neşeli ve sevinçli bir bayram geçirelim. Yeni elbiseler giyinelim, lükse kaçmadan ailece bayramlıklar alalım. Her aile bir gariban aileyi giydirsin.
 20. Bir ay boyu kazandıklarımızı Ramazan eğlencelerine kaptırmayalım. Böylelerini engelleyelim. Ramazan bitti, oruç ve namaz da bitti anlayışına şiddetle karşı çıkalım ve bunun tedbirlerini alalım. Ayrıca sıla­ı rahimde bulunalım ve büyükleri ziyaret edelim. Evlerine gidip hayır dualarını alalım.
GRUBA KATIL