Harun Akça
Arşiv Yazarlar

Neleri İsraf Etmiyoruz ki?

İsraf, herhangi bir işte normal olan sınırı aşmak ve aşırı olmak demektir. Ayrıca ihtiyaçtan fazla tüketmek, gereksiz yere harcama yapmak, savurganlık yapmak gibi

Read More
Arşiv Yazarlar

Çadır Kentlerde Ramazan Ayını Yaşamak

Şubat ayı içerisinde gerçekleşen ve çok büyük bir yıkıma sebep olan deprem, milyonlarca insanın evsiz kalmasına, çadırlarda ve konteynırlarda yaşamasına sebep oldu. İnsanlık

Read More
Arşiv Yazarlar

Kardeş Olmayı Sahabeden Öğrenmek

“Kardeş” ifadesi, “karındaş” kelimesinden türemiştir. Anne ve baba bir olan kişiler için söylenir toplumda ama Kur’an, kardeşliği, farklı bir anlamda bizlere izah eder.

Read More
Arşiv Yazarlar

Tefekkür mü? Tevekkül mü?

Tefekkür ve tevekkül, dinimizde önemli ibadetlerdendir. Tefekkür, herhangi bir şey hakkında düşünme, kafa yorma, zihni çalıştırma, işin şuuruna varma, günahlarını, yaratılanları ve kendini

Read More
Arşiv Yazarlar

Nereden Başlasak?

İslami eğitim, ilk peygamber olan ilk insan Hz. Âdem (a.s.) ile birlikte ve Allah tarafından kendisine ilim öğretilmesi sayesinde uygulamaya başlanmıştır. İslami eğitime

Read More
Arşiv Yazarlar

Çağımızın Hastalığı: Dünyevileşmek

Dünyevileşmeyi, kısaca Rabbimizin, Kur’an’da sıkça ifade buyurduğu üzere “dünya hayatına razı olarak onu, asıl kalıcı yurt olan ahirete tercih etmek ve dünya hayatının

Read More
Arşiv Yazarlar

Ayete’l-Kursi’nin Fazileti

“O, Allah’tır. Ondan başka ilah yoktur. O, Hayy ve Kayyum’dur. Onu, ne uyuklama (gaflet) ne de uyku tutar. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.

Read More
Arşiv Yazarlar

Şehadet; Rahmettir, Hidayettir, Nimettir, Şereftir, Teslim Olmaktır, Razı Olmaktır.

Bir oyuncu olduğumuz hayat sahnesinde, ortaya koyduğumuz performans, ölümümüzün şeklini belirliyor. Hayatlarını şehit yüceliğinde yaşayan Müslümanların, final sahnesi elbette şehadet olacaktır. Ölüm; bir

Read More
Arşiv Yazarlar

“Cennet, Anaların Ayakları Altındadır”

Eski çağlarda ve hemen hemen bütün toplumlarda, İslamiyet’in haricinde kadının hiçbir hak ve değere sahip olmadığı yaygın bir görüştür. Eski Çinlilerde kadın, kocasının

Read More
Arşiv Yazarlar

Dilin Afetleri ve Tehlikeleri

Bilinmelidir ki dilin tehlikesi büyük olup ondan kurtuluş, ancak hayır konuşmakla mümkündür. Bizlere verilen her türlü nimetten hesaba çekileceğimiz gibi, dilimizle de yapmış

Read More
GRUBA KATIL