Hakkında

Hakkında

Genç Birikim Dergimiz;  Kur’ani değerleri daima gündemde tutan, bu noktada Kur’an’ın anlaşılmasına yönelik kavram çalışmaları yapan ve bu konuları muhtevi makaleler ve dosya çalışmaları yapılan bir dergi. Bununla birlikte Kur’an’da peygamberin fonksiyonu, siyer, sahabelerin, alimlerin, öncü şahsiyetlerin biyografi ve faaliyetlerine, dünya Müslümanları ile ilgili haberlere mücadele yöntemlerine, dünyanın neresinde olursa olsun renk, dil, ırk ve yaşadığı coğrafyayı gözetmeksizin yaşamış olduğu her türlü sıkıntıyı gündemleştirme olayına yer vermekte.

Kısacası dergimiz, İslami kimliğin oluşmasına ve İslam’ın temel değerlerinin Kur’an ve sünnet doğrultusunda gündeme getirilmesine önayak olmaktadır.

GRUBA KATIL