Yazar Arşivi

Dilin Afetleri ve Tehlikeleri

Bilinmelidir ki dilin tehlikesi büyük olup ondan kurtuluş, ancak hayır konuşmakla mümkündür. Bizlere verilen her türlü nimetten hesaba çekileceğimiz gibi, dilimizle de yapmış veya yapmam...

Beş Şey Gelmeden Önce Beş Şeyin Değerini Bilmek

Allah Rasulü (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Beş şeyden önce beş şeyi ganimet bil: İhtiyarlığından önce gençliğini, Hastalığından önce sıhhatini, Fakirliğinden önce zenginliğini,...

Sosyal Medyaya Kurban Edilenler

Modern hayatın en önemli teknolojik gelişmelerinden bazıları, hiç şüphesiz bilgisayar, telefon ve internettir. İnternet, zaman ve mekân sınırlamasını ortadan kaldırarak, her türlü bil...

Bir Muallim Olarak Hz. Peygamber (s.a.v)

Kur’an-ı Kerim’in ilk emri olan “oku” ilahi fermanıyla, Müslümanlar dört elle eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamışlar ve çok kısa bir sürede ilim ve irfanda zirveye ulaşmı...

Söz, Geleceğimiz Olan Gençlerimizde

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “İnsanoğluna şu beş şeyden hesap sorulmadıkça onun ayakları Kıyamet gününde Rabbinin huzurundan ayrılmayacaktır: Ömrünü nerede tükettiği...

Ruhsuz İbadetlerden Adanmış Kulluğa: Kurban Bilinci ve Adanmışlık

  Kurban, insanı Allah’a yaklaştıran şey demektir. Kurban ibadetiyle insan Allah’a yaklaşmaya çalışır ya da kurban insanı Allah’a yaklaştırır. Bu yaklaşma, elbette manevi anla...

Bilinçli Aile Olmak

Aile kelimesi, Arapça bir kelimedir. Aslında Araplardaki aile kavramı ile bizdeki aile kavramı, aynı anlamda değildir. Araplar, aile kavramını geniş tutar. Bazen biz de aileyi, bu anlamda kul...

Kaybolan “Ümmet”i Arıyoruz!

Ümmet kelimesi, Arapça bir kelime olup ıstılahta; kendi iradeleriyle veya bir zorunluluk sebebiyle aynı yerde, aynı zamanda veya aynı dine tabi olma neticesinde bir arada yaşayan insan toplulu...

Misafirimizi Ağırlamaya Hazır Mıyız?

Koskoca bir sene daha geçti ömrümüzden. Pandemi, virüs, sokağa çıkma yasakları, kısıtlamalar, uzaktan eğitim, okul dersleri, koşuşturmacalar, geçim derdi, seçim derdi derken, acısıyl...

Davet mi Dediniz?

Öncelikle şu soruları sorarak başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Davet nedir? Kime ya da neye davet? Neyle ya da nelerle davet? Kim ya da kimlere davet ya da muhatap kimlerdir? Elbette dave...