Aralık 2015
Genel Gündem Son Sayımız Yazarlar

Hayâ

(Aralık 2015) Hayâ kelimesi dilimize Arapça’dan geçmiştir. “Hâyiye” kökünden gelen kelime utanma ve utangaçlık anlamlarında kullanılır. Sözlüklerde utanma, sıkılma, utanç, ar, edep, namus.

Read More
Gündem Son Sayımız Yazarlar

Çocuğu Olmayan Kadınlar Var Bu Romanda

(Aralık 2015) Toplumsal yaralardan, hatta kangrenleşen hususlardan birisi de takdir edersiniz ki, kadınlar için çocuğunun olmamasıdır. Özellikle “kadınlar için” dedim, çünkü bu durumdan.

Read More
Gündem Son Sayımız Yazarlar

Nübüvvet Kervanı: Hz. Lut (as)

(Aralık 2015) Allahû Teâlâ, Lût (as)’a ve içerisinde yaşamış olduğu Sedum kavminin kıssasına Kur’an’da yer vererek, hem Hz. Peygamber dönemindeki topluma, hemde kıyamete.

Read More
Gündem Son Sayımız Yazarlar

İmtihan Bilinci

(Aralık 2015) İmtihan kelimesine; Türkçe sözlüklerde deneme, denetleme, inceleme, ölçüp biçme, sınav, test, yoklama gibi anlamlar verilmiştir...

Read More
Gündem Son Sayımız Yazarlar

Türkiye’nin Enerji Politikası ve Rusya

(Aralık 2015) Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler tarih boyunca sürekli inişli-çıkışlı bir süreç izlemiştir. Özellikle de Osmanlı İmparatorluğu ile Rus Çarlığı döneminde bu.

Read More
Gündem Son Sayımız Yazarlar

Ashab-ı Kiram’ı Andıran Örnek Şahsiyet; İmam Nevevi (Rahimehullah)

(Aralık 2015) Bir tek, mutlak gâlip, sonsuz kudret sahibi, çok bağışlayıcı olan, gönül ehli ve basiret sahiplerine bir hatırlatma, akıl ve düşünce ehline.

Read More
Gündem Son Sayımız Yazarlar

Vahiy İle Diriliş

(Aralık 2015) "Vahiy" kelimesi Arapçada işaret etmek anlamına gelir. Başka anlamları da, "birinin kalbine bir şey ilkah etmek, gizli bir şekilde bir meseleyi.

Read More
Gündem Son Sayımız

Genç Birikim Dergisinin Aralık 2015 Sayısı Çıktı

Gündemdeki konuları İslami bakış açısıyla derinlemesine analiz eden ve değerlendiren Genç Birikim Dergisinin Aralık 2015 sayısı çıktı...

Read More
GRUBA KATIL