Genel
Arşiv Genel Yazarlar

Sen de

Sanma ki dünyanın müdavimisin Yel alır, sel vurur, sen de gidersin Her zaman şen olmaz, gül bahçeleri Ayrılık şarabın, sen de içersin Bülbülün.

Read More
Arşiv Genel Yazarlar

Kıbrıs’ta Siyonist İşgal II

Geçen sayıda (Nisan 2024) Yahudilerin Kıbrıs’ta toprak alımlarını, koloniler oluşturarak âdeta yeni bir İsrail oluşturduklarını yazmaya çalışmıştık. Ayrıca halkta, Yahudilere karşı oluşan tepkiyi.

Read More
Arşiv Genel Yazarlar

Gerçek Sanatsever

Sanat, estetiğin farklı zihinler tarafından yorumlanması ve birbirinden tamamen farklı ürünlerin ortaya konmasıdır. Yani sanatkârın ruh hâlinin ne buyurduğu ile ilgili, eşref saati.

Read More
Arşiv Genel Yazarlar

Hz. Musa’nın (As) Hayatı Aynasından Hak-Batıl Mücadelesi

Hamd, övgü, sena, teşekkür âlemlerin rabbi olan yüce Allah’a; salat ve selam da biricik örneğimiz, rehberimiz, önderimiz, öğretmenimiz olan Hz. Muhammed’edir. Tevhid önderleri.

Read More
Arşiv Genel Yazarlar

Bir Ayrım Olarak Kur’an

İnsan, dünyayı anlamlandırırken karşısındaki en gerçek ve doğru olanı elde etmeye çalışır. Fakat o, en gerçek ve doğru olanı elde edebilmek, oldukça karmaşıktır..

Read More
Arşiv Genel Yazarlar

Hakka Yapılan En Büyük Zulüm Batıl ile Örtmek

Hamd, övgü ve taat, âlemlerin rabbi olan, bütün mahlukatı yokluktan varlığa çıkaran, resullerini hak üzere gönderen, eşi benzeri olmayan Allah’a mahsustur. Salat ve.

Read More
Arşiv Genel Yazarlar

Hakla Batılı Karıştırıp Batılı Hak Gibi Gösterenler

Hak; Allah’ın emirlerinin değişmez, tartışılmaz, çelik gibi sapasağlam kuralların, yasaların; hiç kimseye zulmedilmeden yaşam hakkı sunmanın adıdır. Batıl ise gerçeğe uymayan, doğruluğu ve.

Read More
Arşiv Genel Yazarlar

Her Nefis Ölümü Tadacaktır

“Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz” (Enbiya, 35). “Her canlı ölümü.

Read More
Arşiv Genel Yazarlar

Hakkın Önündeki Engel: Şüphe

İnsanın tutunduğu dal(lar) ne kadar sağlamsa dünyaya bakışı o kadar değişkenlik gösterecek ve ahirete olan inancı ile Allah’ın varlığını ve peygamberlerin hak olduğu.

Read More
Arşiv Genel Yazarlar

Hak-Batıl Mücadelesine Rabbani Bir Bakış

Bismillahirrahmanirrahim. elhamdulillahi rabbilâlemin, vessalatu vesselamu ala Rasûlina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba’d. Hak-Bâtıl Mefhumu Hak (İslam), her türlü hayrı,.

Read More
GRUBA KATIL