Tahsin Gaffaroğlu
200. Sayı Gündem Son Sayımız Yazarlar

Sabır ve Tevekkül

(Ocak 2016) Sabır; İslâm'ın emir ve yasaklarını tatbik ederken ve imtihan özelliği olan musibetler karşısında yılgınlık göstermeyip direnmek, cesaret ve dayanıklılık göstermek demektir...

Read More
Gündem Son Sayımız Yazarlar

Vahiy İle Diriliş

(Aralık 2015) "Vahiy" kelimesi Arapçada işaret etmek anlamına gelir. Başka anlamları da, "birinin kalbine bir şey ilkah etmek, gizli bir şekilde bir meseleyi

Read More
GRUBA KATIL