Soner Arslan
Gündem Son Sayımız Yazarlar

Nübüvvet Kervanı: Hz. Yakub (as)

(Ocak 2017) Hz. Yakub (as), Ulu’l-Azm peygamberlerinden olan Hz. İbrahim’in oğullarından İshak (as)’ın oğludur. Kur’an’da anlatılan Yakub (as)’un kıssası, yine bir peygamber olan

Read More
Gündem Son Sayımız Yazarlar

Nübüvvet Kervanı: Hz. İshak (as)

(Mart 2016) Tevhid ve Şirk mücadelesinde İbrahim (as)’den sonra gönderilen tüm peygamberler onun iki oğlu olan İsmail (as) ve İshak (as)’ın soyundan gönderilmiştir...

Read More
Gündem Son Sayımız Yazarlar

Nübüvvet Kervanı: Hz. İsmail (a.s.)

(Şubat 2016) Kur’an-ı Kerimde ismi zikredilen peygamberlerden olan İsmail (as)’in hayatı, babası Hz. İbrahim (as) ile iç içedir. Henüz babası vefat etmeden kendisine

Read More
Gündem Son Sayımız Yazarlar

Nübüvvet Kervanı: Hz. Lut (as)

(Aralık 2015) Allahû Teâlâ, Lût (as)’a ve içerisinde yaşamış olduğu Sedum kavminin kıssasına Kur’an’da yer vererek, hem Hz. Peygamber dönemindeki topluma, hemde kıyamete

Read More
Gündem Son Sayımız Yazarlar

Nübüvvet Kervanı: İbrahim (as) – IV

(Kasım 2015) Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra kavminden ayrılmak üzere yola çıkmıştı. Akrabalarını, arkadaşlıklarını geride bırakıyor, hayatında alışmış olduğu tüm alışkanlıkları...

Read More
Gündem Son Sayımız Yazarlar

Nübüvvet Kervanı: İbrahim (as) – III

(Ekim 2015) İbrahim (as), peygamber olarak gönderilmiş olduğu kavmine tebliğini sözlü olarak eksiksiz yerine getirmiş ve hiçbir zorluktan yılmadan mücadele etmişti, fakat kavmi

Read More
Gündem Son Sayımız Yazarlar

İbrahim (as) / 2

(Eylül 2015) Hz. İbrahim, uzun bir süre kavmine Allah'a kul olmayı, hak dini, dünyanın geçiciliğini, ahiret hayatının gerçekliğini, ölümü ve yeniden dirilişi anlatmıştır.

Read More
Gündem Son Sayımız Yazarlar

Nübüvvet Kervanı: İbrahim (as)

(Ağustos 2015) Allah’u Teâlâ’nın, Kur’an-ı kerimde “Halil dost” diye nitelendirdiği Hz. İbrahim (as), Ulu’l-azm adı verilen beş peygamberden biridir ve Nuh (as)’dan sonra

Read More
Gündem Son Sayımız Yazarlar

Nübüvvet Kervanı: Salih (as) ve Semûd Kavmi

(Temmuz 2015) Yeryüzünde kibirlenerek azgınlaşmalarının üzerine, Allahu Teâlâ’nın helakına duçar olan sütunlar sahibi Ad kavminden sonra...

Read More
Gündem Son Sayımız Yazarlar

Nübüvvet Kervanı: Hz. Hud (as) ve Ad Kavmi

(Haziran 2015) Ad kavmi, Kur’an-ı Kerimde Araf suresi 69. Ayette belirtiği gibi Nuh (as) ve Tufan’dan sonra yeryüzünde Ahkaf 1 denilen bir bölgede

Read More
GRUBA KATIL