Günlük Arşiv: 09 Mayıs 2022

Kur’an’dan Örnek Aileler

Hamd, âlemlerin Rabbine, salât ve selam bize rahmet için gönderilen Muhammed aleyhisselam’a olsun. Kur’an ki rahmet kaynağı, hayatın her birimine ve tüm hayatlara. Rahmetini yayabilmesinin...

Vefaya Ahit

Vefaya dizilen methiyelerdi asırlarca revaçta olan. Kiminin sevdiğineydi sitemi vefadan yana. Onca meşakkatin karşılığı koskoca bir unutulmak olmamalıydı mesela. En azından kuru bir hatır...

Sözünde Duranlar

Neydi kardeşlik? Kardeşin, kardeşin üstündeki hakkı neydi? Ne kadar bilincindeyiz? Ahde vefa kelamda kalmış, ümmet coğrafyası parça parça olmuş ve çaresiz iken nerede Ömer’in ku...

Yürek Ahdi

Kimi zaman sevgiyle, kimi zaman nefretle, kimi zaman hasetle, kimi zaman da hasretle beslenen yürekler taşır, toprağından doğduğumuz dünya. Yürek öyle bir hazinedir ki, onu bulup keşfetmek ...

Çağımızda Aile Birliğinin Korunması[1]

Çağımızda Aile Birliğinin Korunması[1] Bizler, aileyi toplumun nüvesi, kilit taşı, mayası olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Öyle ki bizim milletimiz alışverişte, sokakta, ti...

Ahde Vefa İmandandır

Bismillahirrahmanirrahim… Yüce Allah (c.c), insanı sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanın birey olarak hayatını idame ettirmesinin yanında toplum olarak yaşaması, hayatını idam...

İslam Kardeşliği ve Ahde Vefa

Enes b. Mâlik şöyle demiştir: “Allah’ın Peygamberi (s.a.v.), bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur; ahde vefa göstermeyenin ise dini yok...

Hayatımızda Söylem ve Eylem İlişkisi[

Hayatımızda Söylem ve Eylem İlişkisi[1] Bismillah, Elhamdulillah, Esselatu vesselamu ala Rasulillah… Konumuzun başlığı, “Hayatımızda Söylem ve Eylem İlişkisi”. Peki, neden böyle b...

Babasının Ahdine Erendir Ömer Muhtar

Acaba bizler de iyi olarak gidenlerden olur muyuz? Acaba ölümümüzden sonra ardımızdan iyi ve güzel şeyler söylenir mi bizlerin de? “İyi ve güzel gitmenin nirengi noktası, iyi ve güzel y...

Sırat-ı Mustakîm

Dinimizi kemâle erdiren, üzerimizdeki nimetlerini tamamlayan, İslam’ı din olarak benimsememizden hoşnut olacağını belirten, kendisinden bizleri gazaba uğramışların, Yahudilerin ve sa...