Haydar Özalp
Arşiv Yazarlar

İmtihan Dünyası ve İmana Davet

            Vahiy kaynaklı kavramlar sıradan sözler gibi konuşulmamalı/yıpratılmamalı. İşten, aştan, eşten bahsedilir gibi her ortamın “lafı” olmamalı. Özellikle/özellikli nazil olmuş ayetler ve kavramlar,

Read More
Arşiv Yazarlar

İtikat ve Sebat Üzere Olabilmek

İmam Mâlik in “öncekiler ne ile ıslah oldu ise, sonrakiler de onunla ıslah olacaktır” sözü, büyük bir fikrin, inancın ifadesidir. Kur’an ve sünnet

Read More
Arşiv Yazarlar

Müslümanlarda Gelenek ve Modernlik Algısı

Gelenek ve modernizm, yüzyıllardır çatışma ve tartışma konusu olmuş iki “uç” görüş ve uygulamalardır. Geleneğin istismar edilen tarafları üzerinden nemalanan ve kurulu düzenlerini

Read More
Arşiv Yazarlar

Ümmetin Tecdit Gayreti ve Ahlakın Vazgeçilmezliği

İslam ümmetinin birkaç yüzyıldır yaşadığı duraklama, karışıklıklar, aslından uzaklaşma yani genel olarak bozulma ve süfli arzulara meyil beraberinde aslına dönüş, yeniden ihya-tecdit olabilme

Read More
Arşiv Yazarlar

Müslüman İlim ve Amel Bilinci ile Yaşar, Onu Zayi Etmez

“Sana rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar, Allah’a verdikleri sözü yerine getirirler,

Read More
Arşiv Yazarlar

İslami Çalışmalarda Aidiyet Bilinci

“Muhammed, Allah’ın elçisidir. Onunla birlikte olanlar da inkârcılara karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler. Onların rükû ve secde ederek Allah’tan bir lütuf ve hoşnutluk

Read More
Arşiv Yazarlar

Rasulullah’a Nazil Olan Vahiydir; Vahyi Yaşaması, Sünnettir

İslam ilim medeniyeti, kapalı ve tek düze bir ilim anlayışını benimsememiştir. Makul ihtilaflar rahmet olarak anlaşılmış, İslam’ın zenginliği olarak kabul edilmiştir. Faklı görüşlerin

Read More
Arşiv Yazarlar

Tarih Boyunca Zülme Karşı Adalet Arayışı

“Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil

Read More
Arşiv Yazarlar

Minnetullah

“Minnet” kavramını işlemek istedik. İşler, minnet ile yapılınca bereketi kaçmakta, anlamını yitirmektedir. Seküler dünyanın cahili yaşam şekli, bencildir. Çıkarcı ilişkiler, karşılığını bu dünyada

Read More
Arşiv Yazarlar

Ramazan Ayını Nasıl İhya Edelim

“Orucun farz kılındığı Ramazan ayı, insanlara hidâyet rehberi olup onlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayırıcı en açık delilleri ihtiva eden Kur’an’ın

Read More
GRUBA KATIL