Taskın Önel
Arşiv Yazarlar

Zamanın İsmailleri

“Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, ‘Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?’ dedi. O da, ‘Babacığım,

Read More
Arşiv Genel Yazarlar

Sen de

Sanma ki dünyanın müdavimisin Yel alır, sel vurur, sen de gidersin Her zaman şen olmaz, gül bahçeleri Ayrılık şarabın, sen de içersin Bülbülün

Read More
Arşiv Genel Yazarlar

Gerçek Sanatsever

Sanat, estetiğin farklı zihinler tarafından yorumlanması ve birbirinden tamamen farklı ürünlerin ortaya konmasıdır. Yani sanatkârın ruh hâlinin ne buyurduğu ile ilgili, eşref saati

Read More
Arşiv Genel Şiir

İnsana Ağıt

Yalana yol verdi, insan evladı İftira, ihtiras en gözde dadı Kalleşlik olmadan çıkmıyor tadı Çalanın namı var, hırsızın adı Gençliği olanın cakası yeter

Read More
Arşiv Genel Yazarlar

Ümmet Yoksa Millet Ne Olur?

Sürüden ayrılanı kurt kapar. Bilimsel bir kural olmasa da toplum açısından kabul görmüş, genel geçer bir kuraldır. Aileye, gruba, hizbe, topluluğa bağlı değilsen

Read More
Genel Şiir Yazarlar

Nedamet

İlahi gözlerim nemli, kederli Günahım boyumdan aşkındır belli Dünyayı yurt bilip sevdim seveli Kurbanlık ben oldum şer kapısında Yüreğim yangındır, nefesim kirli Dualar

Read More
Genel Yazarlar

Sadre Şifa Değil mi Kur’an?

“… Gönüller ancak Allah’ı zikrederek huzura kavuşur.” (Rad-28) Huzur-ı ilahide rahmet var diyorsa Allah, ondan şüphe mi edilir? Şayet kalbinde zerre kadar şüphe

Read More
Arşiv Yazarlar

Şehit Beldeler

Şehadet kokar dualarında, mücahidin. Yüreği yangın yeri, arzusu vuslat. Rabb’in davetine sevdalıdır, onu bildi bileli. Bir günden bir güne gerçek olacak elbet, maşuka

Read More
Arşiv Yazarlar

İlahi Yoksunluk ve Yozlaşma

“Cümleye ma’lûm olduğu üzere devlet-i aliyyemizin bidâyet-i zuhûrundan beri ahkâm-ı celîle-i Kur’âniyye ve kavânîn-i şer’iyyeye kemâliyle riâyet olunduğundan saltanat-ı seniyyemizin kuvvet ve miknet

Read More
Arşiv Yazarlar

Filistin

Filistin ağlarken yanı başında Umudu ararken din kardaşında İnsanlık ölürken çocuk yaşında Dü cihan uyumuş, herkes aşında Sanma ki zulümdür bizleri yiyen Dünyayı

Read More
GRUBA KATIL