Haydar Özalp
Arşiv Yazarlar

İslam Kardeşliği ve Ahde Vefa

Enes b. Mâlik şöyle demiştir: “Allah’ın Peygamberi (s.a.v.), bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur; ahde vefa göstermeyenin

Read More
Arşiv Yazarlar

Şehitlik ve Şehadet Bilinci

Sözlükte “bir olaya şahit olmak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek, bir yerde hazır bulunmak” gibi anlamlara gelen şehâdet (şühûd) mastarından türeyen  şehîd  (çoğulu  şühedâ),  dinî bir

Read More
Arşiv Yazarlar

1950-1980 Arası İslami Dergicilik

Tek parti döneminin kalıntıları içinde gelişen özgürlük ortamı, İslamcı düşünce için gerçekten göreli bir hürriyettir. Zira Demokrat Parti de başta laiklik olmak üzere

Read More
Arşiv Yazarlar

Müslümanın Hayatında Zaman Bilinci

“Ey Rabbimiz, bize, dünyada da ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru!” (Bakara, 201) Zaman, yaratılmış her varlığın kendisine bağlı olduğu ilahi

Read More
Arşiv Yazarlar

İlim Taleb Etmek

“Hiç kimse elde edemez ilmin tamamını, Bin sene uğraşsa da olmaz faydası, İlim, öyle derin bir denizdir ki Her şeyden en iyisini alıp

Read More
Arşiv Yazarlar

İslami Açıdan Sosyal Medya

İslami hayat, kapalı devre çalışan bir Bâtıni örgüt ayini değildir. Her bir uygulaması somut, görünebilir, gözlenebilir şeffaflığa sahiptir. İslam, insanlara hayal dünyasında oyalanmayı

Read More
Arşiv Yazarlar

İslami Eğitimin Etki ve Yetkisi

“Allah, sizi, analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi” (Nahl, 16/78). Hiçbir şey

Read More
Arşiv Yazarlar

İslami Yaşamaya Adanmanın ve İbadetin Hikmeti

İbadetler, dış görünüş olarak belli şekiller ile ifa edilse de, aslen her bir şekil, hayattan bir parçaya dikkat çekmektedir. İbadet araçları diyebileceğimiz bu

Read More
Arşiv Yazarlar

İslami Ailenin İhyası ve Önündeki Engeller

Aile, şekillenmesi açısından insanın eline bırakılmayacak kadar önemli ve ulvi bir oluşumdur. Hayat, Rabbimizin fıtrat ile köklendirdiği İslami bir yaşam şeklidir. Aile, bu

Read More
Arşiv Yazarlar

İslam Ümmetinden Cahili Ulusçuluğu

Ümmet şuuru, bencil cahili sistemlere karşı fıtratı ayakta tutmaktır. İnsan fıtratı, birlik olma kodları ile yaratılmıştır. Küçük olmak, küçük düşünceli şer düşüncelere aittir

Read More
GRUBA KATIL