Günlük Arşiv: 15 Ekim 2021

Neden Davet Etmiyoruz?

Davet ve tebliğ; Allah azze ve celle ilk insan Âdem babamızı yeryüzüne göndermesi ile başlayıp son peygamber olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) kadar olan bütün rasullerin or...

İslami Eğitimin Etki ve Yetkisi

“Allah, sizi, analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi” (Nahl, 16/78). Hiçbir şey bilmeyerek geldi...

Bir Muallim Olarak Hz. Peygamber (s.a.v)

Kur’an-ı Kerim’in ilk emri olan “oku” ilahi fermanıyla, Müslümanlar dört elle eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamışlar ve çok kısa bir sürede ilim ve irfanda zirveye ulaşmı...

İslam’a Göre Eğitim Anlayışı

İslam Dini, eğitim ve öğretime büyük önem vermiştir. İlk ilahî emir, “Oku”dur. Kur’an-ı Kerim’de 750 kadar bilim ve eğitim ile ilgili ayet vardır. Fakat Müslüman...

Eğitim Mi?

Bismillahirrahmanirrrahim… Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor: “Beni, Rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel kıldı” (Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 12). İnsanın, varoluşsal ...