Hacer Gorgun
Arşiv Yazarlar

Rahman’ın Hediyesi Mübarek Üç Aylar

“Allahümmebâriklenâ fî Recebe ve Şa’bân ve belliğnâ Ramadân: Allah’ım! Receb ve Şaban aylarını hakkımızda bereketli kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Ahmed b. Hanbel,

Read More
Arşiv Yazarlar

Kurban İbadeti

Koç veya bir başka hayvan, kurbanlık denince ilk akla gelen canlı olur genelde. Asıl kurbanlık ise biziz. Allah Teâlâ, mükellef tutmadığı ve aklı

Read More
Arşiv Yazarlar

Bir Anne Olarak “Kadın”

Bir kadının hayat yolculuğunda, eş olmadan sonra gelecek en önemli rollerinden biri, “annelik”tir. Bu annelik vasfı, sadece anneyi değil, bütün aileyi hatta toplumu

Read More
Arşiv Yazarlar

İslam’a Göre Eğitim Anlayışı

İslam Dini, eğitim ve öğretime büyük önem vermiştir. İlk ilahî emir, “Oku”dur. Kur’an-ı Kerim’de 750 kadar bilim ve eğitim ile ilgili ayet vardır.

Read More
Arşiv Yazarlar

Toplumun Temel Taşı: Aile

Aile yapısı, bir binaya benzer, temeli sağlam atıldı mı; rüzgâr binayı sarsar ama yıkamaz. Temeli zayıf olunca en ufak rüzgârda yıkılma tehlikesi yaşar ve

Read More
GRUBA KATIL