Diriliş Buluşmaları Trabzon’da Gerçekleştirildi
Genel Gündem

Diriliş Buluşmaları Trabzon’da Gerçekleştirildi

M. BEŞİR ERYARSOY’UN DİRİLİŞ BULUŞMALARI KONUŞMASI

Bismillahirrrahmanirrahim

Allah’ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah, bu mübarek geceyi, bu kutlu geceyi ümmetimizin yeniden dirilişinde, ayağa kalkışında, silkinişinde dünyaya ve bütün insanlığa karşı sorumluluğunu yerine getirişinde bir dönüm noktası kılmasını bütün kalbimle niyaz ediyorum. Hepinizin buradaki varlığı, burada olamayıp kalbi burada çarpan her bir Müslüman kardeşimin, Müslüman bacımın, abimin, evladımın, hepsinin bu dirilişte pay sahibi olmasını bütün kalbimle niyaz ediyorum.

Ey ruhu dünyadaki bütün muzdariplerin yaralarını içinde hissedebilecek kadar yüce olan aziz kardeşlerim. Özgürlüğün bütün düşmanlarına karşı durabilecek ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmış herkese özgürlüğün teminatı olduğunu ispat etmeye hazır bütün kalbiyle ve varlığı ile buram buram özgürlük kokan değerli kardeşlerim.
Yüce Müslümanlar, Cenab-ı Allah’ın sizleri, bizleri, kısacası bu ümmeti insanlığa karşı şahit konumuna getirmekle sadece bu ümmete büyük görev ve sorumluluk vermiş olmadı. Aksine bu ümmetin beşeriyet için insanlık için ne kadar büyük ne kadar müstesna bir teminat olduğunu göstermiş oldu.

Yaşları genç, yaşları gençliğin üstünde olanlar bile kalbleri hala genç olan kardeşlerimiz, bacılarımız tarafından doldurulmuş olan bu salon, bizler için ne kadar ümit kaynağı ise bu ümmetin düşmanları için de o kadar büyük bir korku kaynağıdır.

Hakkın ve hakikatin düşmanları, hakkın ve hakikatin gerçek temsilcisi olan ve temsilcilerin sadece küçük bir örneğini teşkil eden bu topluluktan ve bu topluluğun izinden giden gerçek müminlerden gerçek özgürlerden korkmalıdırlar, korksunlar. Çünkü sadece bir avuç örneğini temsil eden bu topluluk yüzyıllardır işlenmekte olan zulmün, küfrün, emperyalizmin, sömürünün, siyonizmin, haçlılığın çarkını tersine çevirecektir, hatta çevirmeye başlamıştır. İşte bu topluluk, şimdiye kadar Müslümanların ensesinde boza pişiren bu zalim düzenin sonunun gelmekte olduğunun en büyük delili ve en büyük göstergesidir. Onun için değerli kardeşlerim küçüğümüzle büyüğümüzle görevlerimizin ve sorumluluğumuzun ne olduğunun bilincinde olmak zorundayız. Biz sadece bu ümmetin teminatı değiliz, aynı zamanda bütün insanlığın teminatıyız.

GRUBA KATIL