Günlük Arşiv: 19 Kasım 2021

Sosyal Medyaya Kurban Edilenler

Modern hayatın en önemli teknolojik gelişmelerinden bazıları, hiç şüphesiz bilgisayar, telefon ve internettir. İnternet, zaman ve mekân sınırlamasını ortadan kaldırarak, her türlü bil...

Sosyal Medya Gerçeği

“Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.” (Hucurat/6) Günümüzde, ...

Bir Ahir Zaman Meselemiz Olarak “Dijital Emperyalizm”

Bir zamanlar, sosyal medya ve bu denli hızlı dijitalleşmenin doğuracağı mahremiyet ihlalleri İslami camiada oldukça tartışılmış (hala da tartışılmakta) ve bu yöndeki çekinceler karş...

Sosyal Medya’da Tebliğ Yapılır Mı?[1]

Hamd ve sena Allah’a (azze ve celle), salât ve selam Rasulullah’adır (aleyhissalâtu vesselam). Allah’ın adıyla düşünüyor ve yine Onun adıyla başlıyorum, yazıyorum, söylüyorum: Teb...

Fikret Kardeşimin Anısına

Rabbim, seni erken yanına aldı kardeşim, Rabbim mekânını cennet eylesin kardeşim. Bizim davamız, İslam’dı. Yani; Allah’ın kurallarını insanlara anlatmak. Her an yanımda olan kard...

İmtihan

Türkçe sözlüklerde imtihana; deneme, denetleme, inceleme, ölçüp biçme, sınav, test, yoklama, madeni kaynatmak, kirlerinden arınmak, denemek, sıkıntı vermek ve bitkin hale getirmek gibi an...

Taliban’a Değil İslam’a Karşılar

Taliban, 7 Ekim 2001 işgalinde iktidarını ve dolayısıyla da siyasal gücünü tamamen kaybetmiş ve ülke yönetiminden uzaklaştırılmıştı. Süreç içerisinde binlerce Taliban mensubu tutuk...

Bir Dava ve Fikir Adamı Olarak Mevdudi-II

b)- İKBAL’İN DARU’L-ULUM PROJESİ VE MEVDUDİ! Muhammed İkbal, Pencap’ta, dini ilimlerin yanında İngilizce’ye, tabii ilimlere, iktisat, felsefe ve siyaset bilimlerine örnek bir eğitim k...

Başımız Sağ Olsun!

Ölümün her zaman soğuk bir yüzü olmuştur. Onun için de hiç kimse ölümü kendisine yakıştırmamaktadır. Ama herkes, her canlının eceli gelince bir şekilde öleceğini de bilir. Çünk...