KONFERANS: MESCİD-İ AKSA’NIN BUGÜNÜ VE YARINI
Duyurular Genel Gündem

KONFERANS: MESCİD-İ AKSA’NIN BUGÜNÜ VE YARINI

MEDENİYET DERNEĞİ & KUDÜS DAYANIŞMA DERNEĞİ KONFERANSLARI

“MESCİD-İ AKSA’NIN BUGÜNÜ VE YARINI”

        KUDÜS MUHAFIZI ŞEYH RAİD SALAH

“Kulu Muhammed’i geceleyin, Mescid-i Haram’dan kendisine bazı âyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki O, her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.” 

Allah’ın kendisini ve çevresini mübarek kıldığı yeryüzünün ikinci mabedi, Müslümanların ilk kıblesi ve son peygamberin miraç durağı olan Mescid-i Aksa 1967 yılından beri Siyonist İsrail işgali altından kurtulup özgürlüğüne kavuşmayı beklemektedir.

Medeniyet İlim Kültür ve Dayanışma Derneği ve Kudüs Dayanışma Derneği’nin ortak organizasyonu ile Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah, “Mescidi Aksa’nın Bugünü ve Yarını” konulu bir konferansla  24 Mayıs 2013 Cuma günü saat 20:30’da, Çapa Düğün Sarayı’nda Türkiyeli Müslümanlara seslenecektir.

Konferansa Tüm Halkımız Davetlidir.

Medeniyet Derneği İrtibat : 0212 520 51 57

www.medeniyet.org.tr

www.kudusdernegi.org.tr

GRUBA KATIL