Çağımızın Yeni Trendi “Hedonizm”
Gündem Son Sayımız Yazarlar

Çağımızın Yeni Trendi “Hedonizm”

Hamd, şükredenlere nimetiyle karşılık veren, her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi kemaliyle gören, her şeyi bilen ve kudreti sonsuz olan Allah (cc)’ye mahsustur.

Çağımızın yeni trendi: Hedonizm…

Hedonizm

 

Hedonizm, eski Yunancada hedone yani haz veya zevk anlamına gelir. Eski Yunan düşünürlerinden Aristippos ve Epikuros tarafından geliştirilmiş olan felsefi bir akımdır. Bu akımın temel amacı, ‘Hayattaki en önemli şey haz yani bedensel zevklerdir.’ Teorik anlamda Aristippos bedensel zevki, iyi olma hali olarak görürken, Epikuros ondan farklı olarak ruhsal hazzın daha önemli ve ideal olduğu görüşünü savunmuştur.

Çağımızın yeni trendi olan Hedonizm, günümüzde ve dünyada hızlı büyüyen bir tehlike haline gelmiştir. Hedonizm akımının tutsağı olan insanlar, kendi yaşamlarında sadece yeme-içme, eğlenme ve cinsel hazzı ön planda tutmaktadır. Hedonist bireyin temel yaşam prensibi, bedensel haz doyumuna ulaşmaktır. Özellikle gençleri kurban olarak seçen bu felsefi akımın temel amacı, gençlerin yaşamlarını tamamen zevk almaya endekslemektir. Ve gençlere, yaşamlarındaki bütün eylemleri zevk almak için yapmalarını da enjekte etmektedir. Bununla beraber gençler de, bu hazza ulaşmak için ellerinden geleni yapmaya çalışmakta. Ve bu yolda karşılaşacakları engelleri aşmak için bütün ahlaki olmayan tutum ve davranışları eyleme dönüştürmektedirler.

Bunun en acı yanı, zevkin ve eğlencenin her türlüsünü yaşayanlar, yapacak başka bir şey kalmadığından dolayı, kendilerini büyük bir boşlukta hissetmektedirler. Ölümden başka çarelerinin kalmadığını düşünmelerinin sebebi de budur. Çünkü helal ve haramları hayatlarından çıkaran insanlar, ne bu dünyada nede ahirette mutlu olamazlar. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son verilerine göre Türkiye’de 3189 kişi intihar etmiştir. Ruhsal çöküntü, depresyon vb. nedenlerin temelinde, her şeyden zevk almak için yaşayanların, bütün zevkleri tattıktan sonra hayattan beklentilerinin kalmama düşüncesi vardır. Bugün gençlerin çoğunluğu fenomen olma derdinde. Bir çoğu kendi videolarını internette paylaşarak, ünlü olma hayalini kurmakta. Uygun olmayan fotoğraflarını çok rahat bir şekilde internette yayınlatmakta. Tek dertleri beğenilmek/övülmek olan bu gençlerin attığı her adıma anne ve babalarda ortak olmaktadır(!) İşte bu tür ahlaksız tutum ve davranışları normalleştiren bu ve buna benzer akımlar, pak gençlerimizi zehirliyor. Uzun vadeli düşünülecek olursa, çoğu genci bu bataklığa sürüklüyor.

İslam ile terbiye edilmemiş gençlerin hedonizm akımına kapılmaması mümkün değil(!). Çünkü gençlerin bugünkü durumu, tamamen benmerkezcilik olmuştur. Zaten kendi çıkar ve arzuları için yaşayan insanların sayısındaki artışa bakılırsa, dünya hayatına aşırı bağlılıkları ve ahiret hayatını unuttukları rahatlıkla görülebilir.

Sadece kendini seven ve başkalarını çıkarları için kullananlar, genellikle çocukluktan bu yana istekleri fazlasıyla yerine getirilmiş ve doyumsuzluk problemi olan insanlardır. Bu tip insanlar her zaman doyumsuzdurlar. Bu doyumsuzluğun asıl nedeni ise; televizyon kanallarında özellikle magazin programlarında, sıkça eş veya partner değiştiren, eşini yada sevgilisini aldatmayı neredeyse bir başarı gibi gören; yani cinsel skora doğru koşan, her türlü popüler ve eğlence mekanlarında boy gösteren topçu ve popçuları örnek almalarıdır. Gençlerimiz, ahlaksızlığı normalleştiren bu tip kişileri örnek almakta, onların yaşam anlayışını benimsemekte ve bu yolda ilerlemektedirler. Tek amaçları bedensel haz olan bu tip insanların çocuklarımızı ve gençlerimizi nasıl zehirlediklerini, körpe beyinlerini nasıl bulandırdıklarını görmemek için kör olmak gerekir! Bugün herhangi bir topçu veya popçunun milyonlarca hayranı varken, neden gençlerimiz Müslüman şahsiyetleri örnek olarak görmüyor?  Ama ne yazık ki gençler Müslüman şahsiyetleri örnek almak yerine, aksine bu tip ünlülere gıpta ile bakıyor ve bir gün onlar gibi olmanın hayali ile yaşıyor.

Anne ve babalar bu çocuklar sizin(!) Facebook ve Twitter’ın çocukları değil. Hele sanal alemin çocukları hiç değil. Her gece sabahlara kadar içip hovardalık yapan topçu ve popçuların çocukları da değil. Aldatmayı meslek edinenlerin çocukları da değil. Zinayı kaçamak olarak adlandıranların çocukları da değil. Bu çocuklar ahlaksızlığın yasak meyvesi diye adlandırılan, bu tip insanların da değil.

BU ÇOCUKLAR SİZİN ÇOCUKLARINIZ!

Ailelerden ricam; lütfen çocukları siz yetiştirin ve bilinçli yetiştirin…

Selam ve dua ile…

 

GRUBA KATIL