Tarih boyunca birçok değişik yerde değişik uygarlıklar ortaya çıkmış, birbirlerinden etkilenmiş ve miras yoluyla aktarılan bilgide ilerlemeyi sağlamıştır. Geçmişe bakıldığında önemli sayılan bilim dallarından birisi de şüphesiz matematiktir. Süregelen tarih boyunca matematiğin amacının insanların doğuştan getirdiği düşünme kabiliyetini geliştirmek olduğunu söyleyebiliriz.

matematik

 

Matematik ile ilgili çalışmalar bildiğimiz kadarı ile ilk olarak peygamberlerin zuhur ettiği diyarlar olan Mezopotamya ve Mısır Uygarlıklarında etkili olmuştur.

Çok çeşitli matematiksel çözümleme sistemlerinin geliştirildiği ilk zamanlardan bu yana halâ yeni formüller, sistemler, teoremler, ispatlar geliştirilmektedir ki bu da matematik biliminin sürekliliğine bir örnektir.

Matematiğin, İslam dinindeki yerine geçmeden önce insan hayatında da ne kadar önemli bir yeri olduğuna değinmek yerinde olur. Matematik konusunda eğitimi olmayan insanlar matematik deyince sadece cebirsel işlemleri anlarlar. Halbuki günlük hayatta insanların işlerini kolaylaştıran pek çok şeyde matematiğin çok önemli bir yeri vardır. Modern bilimin insanların hizmetine sunduğu ve günlük hayatta kullanılan dijital saatler, televizyon, cep telefonu, bilgisayar, otomobiller, tabletler, ısıtma sistemleri, her türlü medya cihazı v.b. insanların hayatını kolaylaştıran şeylere örnek olarak verilebilir. Matematik, fen bilimlerinde, sosyal bilimlerde hatta sağlık bilimlerinde bile uygulanarak bu bilimlerin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Matematiğin en temel kavramı noktadır. Kâinatı anlamaya çalışırken bir başlangıç yapılacaksa bu kesinlikle bir noktadan olmalıdır. Bu noktaların birleşmesi ile doğrular ortaya çıkar ve bu doğruları anlatabilmek içinde uzunluk kavramını anlatabilmek gerekir. İnsanoğlunun evrende ölçebildiği tek şeyin iki nokta arasındaki mesafe olduğunu biliyoruz. Bunun dışındaki her kavram, her ölçü matematikle ortaya çıkar. İki nokta arasındaki uzunluğa bir anlam yüklemek istediğimizde de rakamlar burada devreye giriyor. Matematik tamamen soyut olan ve insanın kâinatı anlamaya çalışmasını sağlayan bilimlerden bir tanesidir. Rakamlar ve noktaların çeşitli varyasyon birleşmesi ile matematik günümüze kadar gelmiştir.

Matematiğin önemini Allah-u Teâla Yunus suresi 5.ayetinde ne güzel anlatmıştır: “Güneş’i bir ziya, Kamer’i (Ay’ı) bir nur kılan, O’dur. Ve senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için ona menziller tayin etti. Allah ne yarattı ise ancak böylece hak ile yarattı. Bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklar.”

Allah’ın varlığına ve birliğine bu kâinattaki her şey şahittir. Matematik bilimi İslam dininin temelleri üzerine oturtulmuş en hakiki bilimlerden bir tanesidir. Mesela matematikte kullanılan sayılar ki bu sayılar matematiğin özünü oluşturur. Hepimiz tarafından biliniyor ki sayılar 1,2,3,4,5,6,7,8,9…şeklinde devam eden rakamlardan oluşur. 1 sayısı olmasa diğer hiçbir sayı olamaz. Daha farklı açılardan bakarsak 1 den başka sayı da yoktur. Lakin 1 sayısının varlığı diğer sayıları oluşturur. Diğer hiçbir sayı 1’e benzemez. İşte tıpkı bu örnekteki gibi bu kâinattaki her şey Allah`ın varlığıyla var olur. İhlas suresinde de geçtiği gibi ‘’KUL HÜVELLAHÜ EHAD’’  yani anlamı ‘’De ki; O Allah bir tektir.’’ Konumuzu özetleyecek olursak Allah birdir ve matematik buna şahittir.

“Algoritma şöyle diyor: Rabbimiz ve koruyucumuz olan Allah ‘a hamd ve senalar olsun“

Harezmi