Yazar Arşivi

Nübüvvet Kervanı: Hz. Yakub (as)

(Ocak 2017) Hz. Yakub (as), Ulu’l-Azm peygamberlerinden olan Hz. İbrahim’in oğullarından İshak (as)’ın oğludur. Kur’an’da anlatılan Yakub (as)’un kıssası, yine bir peygamber olan ...

Nübüvvet Kervanı: Hz. İshak (as)

(Mart 2016) Tevhid ve Şirk mücadelesinde İbrahim (as)’den sonra gönderilen tüm peygamberler onun iki oğlu olan İsmail (as) ve İshak (as)’ın soyundan gönderilmiştir...

Nübüvvet Kervanı: Hz. İsmail (a.s.)

(Şubat 2016) Kur’an-ı Kerimde ismi zikredilen peygamberlerden olan İsmail (as)’in hayatı, babası Hz. İbrahim (as) ile iç içedir. Henüz babası vefat etmeden kendisine peygamberlik verilmi...

Nübüvvet Kervanı: Hz. Lut (as)

(Aralık 2015) Allahû Teâlâ, Lût (as)’a ve içerisinde yaşamış olduğu Sedum kavminin kıssasına Kur’an’da yer vererek, hem Hz. Peygamber dönemindeki topluma, hemde kıyamete kadar gele...

Nübüvvet Kervanı: İbrahim (as) – IV

(Kasım 2015) Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra kavminden ayrılmak üzere yola çıkmıştı. Akrabalarını, arkadaşlıklarını geride bırakıyor, hayatında alışmış olduğu tüm alışk...

Nübüvvet Kervanı: İbrahim (as) – III

(Ekim 2015) İbrahim (as), peygamber olarak gönderilmiş olduğu kavmine tebliğini sözlü olarak eksiksiz yerine getirmiş ve hiçbir zorluktan yılmadan mücadele etmişti, fakat kavmi İbrahim (a...

İbrahim (as) / 2

(Eylül 2015) Hz. İbrahim, uzun bir süre kavmine Allah'a kul olmayı, hak dini, dünyanın geçiciliğini, ahiret hayatının gerçekliğini, ölümü ve yeniden dirilişi anlatmıştır.

Nübüvvet Kervanı: İbrahim (as)

(Ağustos 2015) Allah’u Teâlâ’nın, Kur’an-ı kerimde “Halil dost” diye nitelendirdiği Hz. İbrahim (as), Ulu’l-azm adı verilen beş peygamberden biridir ve Nuh (as)’dan sonra Rabbim...

Nübüvvet Kervanı: Salih (as) ve Semûd Kavmi

(Temmuz 2015) Yeryüzünde kibirlenerek azgınlaşmalarının üzerine, Allahu Teâlâ’nın helakına duçar olan sütunlar sahibi Ad kavminden sonra...

Nübüvvet Kervanı: Hz. Hud (as) ve Ad Kavmi

(Haziran 2015) Ad kavmi, Kur’an-ı Kerimde Araf suresi 69. Ayette belirtiği gibi Nuh (as) ve Tufan’dan sonra yeryüzünde Ahkaf 1 denilen bir bölgede yaşamıştır. Merhum Mevdudi’nin belirti...