Tag Archives: Mevlana

Hangi Mevlânâ, Gerçek Mevlânâ ? (1)

Mevlânâ kimilerince “Ehl-i Sünnete mensup bir âlim”, kimilerince “Hak aşığı bir şâir”, kimilerince “Bir peygamber”, kimilerince de “ Vahdet-i vücutçu bir kâfir”

Hangi Mevlânâ, Gerçek Mevlânâ? (4)

(Ekim 2014) Batı; Folklorik, herkese, her kesime boncuklar dağıtan, dönen duran zillete batmış kültürel İslam çabalarının sembolü olarak Mevlânâ’yı seçmiştir.

Hangi Mevlânâ, Gerçek Mevlânâ? (3)

(Ağustos 2014) Eserlerini sapkın hulul ve vahdet-i vücûd inancı içeren dizeler ve müstehcen hikâyelerle dolduran Mevlana'nın, bırakın Allah dostu olmasını bilakis Aduvvullah olması daha ...

Hangi Mevlânâ, Gerçek Mevlânâ ? (2)

(Temmuz 2014) Mevlânâ’yı “Ehl-i Sünnete mensup bir âlim” olarak görenlerin bir iddiası, Mevlânâ’nın sema etmediği ve çalgı çaldırmadığıdır. Bakalım kaynaklara bu iddia ne k...