Tag Archives: Dua

Mekrûh Vakti Olmayan İbâdet: Zikir -2-

(Mart 2017) Bu bölümde Zikir kavramının hadis-i şeriflerde kullanımı ve zikir kavramıyla ilişkili kavramlar üzerinde duracağız.

Dua’nın Fazileti

(Mart 2015) “Dua”, kişinin Rabbine, “Ya Rabbi!” vb. ifadeler kullanarak yalvarması, O’ndan istekte bulunması demektir...

Duamız Olmasa!

(Ocak-2014) Ne desek yetersizdir onu tanımlamaya. Dua yaşamak ister, sonsuza dek yaşatılmak... Hem duamız olmasa nasıl ulaşırız ilahi rızaya ve sonsuzluk yurdu olan cennete?

Beraet Gecesi’ne Dâir

Şa’ban ayının ondördüncü gününü onbeşinci gününe bağlayan geceye “Beraet gecesi” denilmektedir. Bu gecenin kutsallığını iddia edenler, bu geceyi Kur'an-ı Kerim'de: "Şüphesiz...