Yazar Arşivi

Musibetler Karşısında Mü’minin Tavrı: Sabır

Sabır, sözlükte “sa-be-ra” kökünden türemiş “es-sabur”; “tahammül etmek, kendini tutmak, sızlanmamak” anlamlarına gelir. Terim anlamı: “Aklın ve dinin gerektirdiği durumlard...