Genç Birikim Dergisinin Mart 2014 Sayısı Çıktı
Gündem Son Sayımız

Genç Birikim Dergisinin Mart 2014 Sayısı Çıktı

Genc_Birikim_Mart_2014_Sayi_178
Değerli Genç Birikim Okuyucuları

Ülkede ve dünyada adeta bir kaos yaşanıyor. İnsanlar kısacık dünya hayatındaçoğunlukla dünya nimetleri yüzünden birbirlerine zulmediyor, öldürüyor, yurtlarından sürüyor, haklarını gasbediyor. Bütün bu yaşananlar insanların yaratılış gayesine gerçekten iman etmemeleri; bu dünyanın galip-geçici olduğunu idrak edememelerinden kaynaklanıyor.

Rabbimiz bizi yeryüzünde yaratmış ve orada yaşadığımız sürece orayı imar etmemizi istemiştir. İslâm medeniyeti, adaletli bir medeniyettir. Bu medeniyette değil insana zulüm, hayvana, cansız görülen tabiata bile zulüm ve haksızlık yasaktır. Bu yönüyle İslâm medeniyeti hukuk ve ahlâkının temeline adaleti, red ettiklerinin yer aldığı listenin başına da zulmü yerleştirmiş, İslâm akidesinin esas olan Tevhîd’in zıttı olan şirki “en büyük zulüm” olarak tanımlamıştır. (Lukman, 13)

İslam’la müşerref olmamış/olamamış insanlara öncelikle “iman edin (Allah’ın bir ve tek, Muhammed (s. a. v.)’in O’nun kulu ve Rasulü olduğuna)” demekten başka bir yol yoktur. Ancak hakkıyla iman etmiş bir insandan, topluluktan adalet, yeryüzünü imar gibi hususlar istenebilir.

Ama Müslümanlara, Allah’ın indirdiklerine ve Rasullah’ın örnek hayatına inandıklarını iddia edenlere elbette denecek çok söz var. Müslümanlar da bugün maalesef adaleti yeryüzünde tesis edeceklerine, yeryüzünü imar edeceklerine, zulmü yok edeceklerine bu halden çok uzaklaşmışlardır. Bugün Müslümanların içinde bulunduğu ahval de bize bunu göstermektedir.

Rabbimiz Müslümanlara, kendi aralarında ve kâfirlere karşı nasıl olmalarını bildirmiştir: “Muhammed Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler.”(Fetih,29) Ancak Müslümanlar bu ilahî emri çoğunlukla unutmaktalar. Hatta bazen tam tersini de yapmaktadırlar. Bugün Türkiye’de ve dünyada yaşananlara baktığımızda bunun pek çok örneğini görebiliriz.

Çok kötü bir tabloyu göstererek ümitsizliğe ve ye’se sizleri düşürmek değil amacımız elbette. Ama Müslümanların artık topyekûn bir dirilmeye, ilerlemeye ve yeryüzünde fitneyi kaldırıp dini sadece Allah’a has kılmaya mecbur olduklarını, bu durumun sürdürülemez olduğunu da görmemiz ve bütün dünyaya göstermemizin zamanı geldi ve geçiyor. Merhum Ali Şeriati’nin şu duasını burada zikretmemiz gerekir: “Ey kadir olan Allah’ım; alimlerimize mes’uliyet,halkımıza ilim,dindarlarımıza din,mü’minlerimize aydınlık,aydınlarımıza iman,tutucularımıza kavrayış,kavramışlarımıza tutuculuk,kadınlarımıza bilinç,erkeklerimize şeref,yaşlılarımıza bilgi,gençlerimize asalet,öğretmenlerimize inanç,öğrencilerimize inanç, uyuyanlarımıza uyanıklık,uyanıklarımıza irade,muhafazakarlarımıza hareket,suskunlarımıza feryat,yazarlarımıza güvenirlilik,sanatçılarımıza dert,şairlerimize şuur,araştırmacılarımıza hedef,tebliğlerimize gerçek,kıskançlarımıza şifa,bencillerimize insaf,sevenlerimize edeb,mezheplerimize vahdet,halkımıza kendini bilme, tüm milletimize samimiyet, himmet, özveri kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla…”(Amin)

Bu duaya ve bu duanın gerçekleşmesine çok ama çok ihtiyacımız var.

Biz Genç Birikim Dergisi olarak bu duayı fiili hale getirmeye çalışıyor, çabalıyoruz. Müslümanların çok ihtiyacı olan bilinçlenmenin üzerinde duruyor, bu amaca matuf yazılarımızı yayınlamaya gayret gösteriyoruz. Rabbimizin bu yolda da bize güç/kuvvet ve irade vermesini niyaz ediyor, sizleri dergimizle başbaşa bırakıyoruz.

Allah’a (C.C.) emanet olun…

GRUBA KATIL