Ve Abdulkerim Zeydan Da Yalnız Bıraktı Bizi!
Gündem Son Sayımız Yazarlar

Ve Abdulkerim Zeydan Da Yalnız Bıraktı Bizi!

abdulkerim-zeydan

İslamî davet konulu kitaplarıyla tanıdığımız, sevdiğimiz, takdir ettiğimiz ve ayrıca fıkıh usulü, İslam hukuku gibi alanlarda da eserler vermiş olan ilim adamımız, güzel âlimimiz Abdülkerim Zeydan, Yemen’in Sanaa şehrinde 28 Ocak 2014 tarihinde Doksan yedi yaşında vefat etti.

 

1921 yılında Bağdat’ta dünyaya gelen Abdülkerim Zeydan, ilköğrenimini ve Üniversite eğitimini Bağdat’ta tamamlamış, Kahire Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında master yapmıştı. Zeydan, Mısır ve Iraklı âlimlerden dersler almış, Din ve İslam Hukuku Fakültelerinde dekanlık görevlerinde bulunmuştu. İslam Hukuku alanındaki müstesna isimlerden biri olarak kabul edilen Abdülkerim Zeydan’ın onlarca makale ve kitabı bulunuyor. Dilimize çevrilen eserlerinin başlıcaları şunlardır:

 

Fıkıh Usulü, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları

Hz. Ali Diyor ki, Kayıhan Yayınları

İlahi Kanunların Hikmetleri, İhtar Yayınları

İslam Davetinin Esasları & Metod ve Vasıtaları, Çıra Yayınları

İslam’da Davet ve Tebliğ, Hisar Yayınları

İslam’da Fert ve Devlet Münasebetleri, Kayıhan Yayınları

İslam Hukukuna Giriş, Kayıhan Yayınları

 

Her biri, ilgili olduğu ilim dallarında büyük bir boşluğu dolduran bu kitap çalışmalarının, bu kaynak eserlerin güçlü ve imanlı kalemi Abdülkerim Zeydan, amel defterini kapatmayacak işlerin erbabıydı. Yaşayan fakihlerimizden birisiydi. Kitaplarından, özellikle davet konulu olanlar, genç Müslümanlar için kılavuzluk niteliğindedir. Birçok İslamî tebliğ ve davet içerikli araştırmalara, çalışmalara kaynaklık teşkil eden bu eserleriyle Abdülkerim Zeydan, yapacağı ve yapması gereken en büyük hizmeti yapmış oluyordu.

 

Suriye topraklarından fışkırarak gelen ilim deryasına dâhil olan Müslümanlardandı o. Biz, onu eserleriyle bildik, sevdik; yine eserlerinden yola çıkarak diyoruz ki: “Ya Rabbi! O görevini hakkıyla tamamladı. Biz memnunuz ve de razıyız bu güzel kulundan. Sen de razı ol, sen de sev onu ve sevdiklerinin yanına al.” Âmin.

 

Bu kıymetli âlimin okuyanlara hayat vermeye aday kitap çalışmalarını, tekrar gündeme almanın şimdi tam zamanıdır ey kardeşler, ey müminler, ey davetçiler!

 

GRUBA KATIL