Mektep, Muhasebe ve Fırsat Ayı Ramazan
Gündem Son Sayımız Yazarlar

Mektep, Muhasebe ve Fırsat Ayı Ramazan

 

1435044340476

Ramazan ayına başlarken, bir rahmet ayına kavuşmanın huzuru ve mutluluğu kuşatır inanan kalpleri. Rahmete gark olmanın, mağfirete yaklaşmanın heyecanı sarar. Sayılamayacak kadar çok olan Rahmanın nimetlerinden, belli bir zaman  uzaklaşarak bu nimetlerin hem kıymetini kavramak hem de bu nimetlerden dolayı sahibine şükretmenin coşkusunu yaşamak bu inanmış kalpleri sevindirir.

Her sene tekrar eden bu sevinç, son yıllarda yaz mevsimine denk gelmesiyle daha da bir ehemmiyet kazandı. Çünkü samimi olanla olmayanların, mazeret üretenle mazeret tanımayanların ayrıştığı bir zaman dilimi oldu yaz mevsimi. Aynı zamanda hasbi olmanın, muhlis olmanın ve irade sahibi olmanın da mevsimi.

Müslüman kişinin düşmanının çokluğundan dolayı Allah’u Teala ona korunması için orucu farz kıldı. Müslüman’ın en büyük düşmanı kendi nefsidir. Bu düşmana karşı en büyük kalkan ise oruçtur. Kişi oruç kalkanıyla düşmanının saldırılarına karşı kendisini emniyette hisseder. Düşmanının kendisine zarar vermesinden salim olur.

Aynı zamanda oruç, cehennem ateşine karşı da bir kalkandır. Bu konuda  Resûl-i Ekrem (sav)’in: “Oruç insanı cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır; tıpkı sizi harpte ölüme karşı muhafaza eden bir kalkan gibi” buyurduğu bilinmektedir.

“Ramazan ayı ki, o ayda Kur’an, insanlara yol gösterici, doğru yola iletici, eğri ile doğruyu birbirinden ayırt edici olarak indirildi.” Bakara 185. Ramazan ayı ki, içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındırıyor. Kadir gecesi ki, Efendimiz bu gece hakkında şöyle buyurmuştur: “Bir kimse Kadir gecesi iman ile Allah’tan mükâfat dileyerek ibadet için kıyam ederse, önceki bütün günahları affolunacaktır.”

Ramazan ayı fırsat ayıdır. Yapılan hata ve isyanlardan, işlenen haram ve günahlardan kurtulma fırsatı. Muhasebe ayıdır. Bu ayda manevi kar-zarar hesap edilir. Garip guraba’nın hatırlandığı zekât, sadaka ve infak ayıdır. Zenginle fakirin buluştuğu, kaynaştığı ve halleştiği bir aydır. Ekmeğin, suyun, zamanın kıymetinin anlaşıldığı bir aydır. İnsanın nefsine galebe çaldığı, her istediğini ona vermediği, iradenin gücünün ortaya çıktığı bir aydır. Sataşmanın, kavganın azaldığı, saygının çoğaldığı bir aydır.

Ramazan ayı bir mekteptir. Bu mektepte insan, nefsinin esiri ve hırsının kölesi olmaktan kurtulup diğergamlık ve hakperestlik duygusu kazanır. Bu mektep insana en güzel düşünceleri talim ettirir. Kişiye sabır ve tahammülü aşılar. İnsan iradesini nefsin sınırsız hayvani arzularına hâkim kılar. Bedeni ve ruhu ilahi disipline hazırlar. Dili yalan ve gıybetten, gözü haramdan, kulağı günah sözlerden kısacası bütün uzuvları korumayı öğretir.

Ramazan ayı boyunca yapılan bu talim ve eğitim insanı diğer on bir aya hazırlar. Ramazan ayında icra edilen bu güzellikler diğer aylarda da icra edilmeli ve bütün bir yılı hatta bütün bir ömrü kuşatmalıdır.  İşte bu yüzden, insana değer katan, insanı yücelten, insanı eğiten ramazan ayı mektep hüviyetindedir. Çok şükür bu senede bu mektep de bu eğitimleri talim etme fırsatı verdi Rabbim bizlere.

Ramazan mektebinde öğrendiğimiz derslerden biri de bayramlaşmadır. Küskünlük ve kırgınlıkların affedildiği ve unutulduğu, çalınmayan kapıların çalındığı, hasretlerin giderildiği, tatlıların yendiği bayram. Ramazan mektebinden mezun olmanın sevinciyle kutlanmalıdır. Çünkü, bayram, bu mektebin mezuniyetidir, icazetnamesidir.

Ramazan ayının rahmet ve bereketini, bu ayı nasıl geçirmemiz gerektiğini içermesi bakımından şu hadisi şerif’de çok önemlidir; sahabeden Selman el-Fârisî (r.a.) rivâyet ediyor:  Allah’ın elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.) Şâban ayının son günü bize bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu:

“Ey insanlar! Bereketli ve büyük bir ayın gölgesi üzerinize düşmüştür. Bu öyle bir ay ki, onda bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. O öyle bir ay ki, Allah o ayda oruç tutmayı farz kılmış, gecelerini nâfile ibadetle (terâvih namazı) ile geçirmeyi teşvik etmiştir. Kim Ramazan ayında hayır işlerse, Ramazan ayı dışında farz bir ibadeti yapan kimse gibi sevap kazanır. Kim Ramazan ayında bir farzı eda ederse, Ramazan ayı dışında yetmiş farzı eda eden kimse gibi sevap kazanır. Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Ramazan, yardım etme ve ihsanda bulunma ayıdır. Bu ayda Mü’minin rızkı artar. Kim bu ayda oruç tutan bir Mü’mine iftar yemeği verirse bu, günahlarının bağışlanması ve cehennem ateşinden azat olmasına vesile olur, iftar verdiği kimsenin oruç ile kazandığı kadar sevap kazanır, oruç tutanın sevabında da eksilme olmaz.”

Sahabe, “Ey Allah’ın elçisi! Hepimiz iftar verecek güce sahip değiliz ki” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Allah, bu sevabı bir tek hurma veya bir bardak su veya bir içimlik süt ikramı ile de verir” buyurdu. (Konuşmasına şöyle devam etti): “Ramazan, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtulma ayıdır. Kim bu ayda işçisinin / hizmetçisinin işini hafifletirse, Allah onu bağışlar ve cehennem ateşinden azat eder.

(Ey insanlar!) Ramazan ayında dört şeyi çok yapın. Bunlardan ikisi ile Rabbinizi razı edersiniz. Diğer ikisine ise sizin ihtiyacınız var. Rabbinizi razı edeceğiniz şeyler; kelime-i şehâdet ve tövbe-i istiğfardır. Sizin muhtaç olduğunuz iki şey ise, Allah’tan cenneti ister, cehennemden O’na sığınırsınız. Kim oruç tutan bir mü’mine su ikram ederse, Allah da ona benim (Kevser) havuzumdan içirir. Bu havuzdan içen cennete girinceye kadar bir daha susamaz.”

Ya Rabbi! Şehadet ederiz ki, Senden başka İlah yoktur ve Hz. Muhammed Senin kulun ve elçindir.  Sana tövbe ve istiğfarda bulunuruz. Ve Senden cenneti ister, cehennemden de Sana sığınırız.

 

GRUBA KATIL