Genç Birikim Dergisinin Kasım 2015 Sayısı Çıktı
Genel Gündem

Genç Birikim Dergisinin Kasım 2015 Sayısı Çıktı

Genc_Birikim_Kasim_2015_Sayi_198

Gündemdeki konuları İslami bakış açısıyla değerlendiren ve analiz eden Genç Birikim Dergisinin Kasım 2015 sayısı çıktı.

Dergide bu ay PYD eş başkanı Salih Müslim’in ağabeyi Prof. Dr. Sayın Mustafa Müslim’in Suriye, İhvan, Esad, Öcalan, Salih Müslim ve PYD hakkında ilginç tespit ve açıklamalarda bulunduğu röportajına yer verilmiştir.

Genç Birikim Dergisinin aynı zamanda Genel Yayın Yönetmenliğini de yapan Araştırmacı Yazar Ali Kaçar, “Sistem/Düzen ve Müslüman” başlıklı yazısında; “İslam ile beşeri dinler arasındaki farkları ve temel çelişkileri anlatmış; beşeri dinlerle İslam dini arasında giderilmesi asla mümkün olmayan temel farklar bulunduğunu, beşeri dinlerde, beşer iradesinin esas olduğunu, bu iradenin azınlık, ya da çoğunluk olmasının önemli olmadığını, her iki halde de, hüküm koymada ilahi vahyin değil, beşer iradesinin esas alındığını, bunun ise, beşer iradesinin ilahlaştırılması anlamına geldiğini, oysa İslami hükümleri esas alan sistemlerde, ilahi vahyin esas alındığını, yani helal ve haramı tayinde, kanun ve şeriat vaz’ etmede, halk iradesi ya da halkın ‘çoğunluğu’ kavramının hiçbir anlamı ve öneminin olmadığını” belirtmiş.

Erdal Bayraktar “Çaresiz Ümmet Direnen Kudüs” başlıklı yazısında; “İmparatorluğun yıkılması ve Hilafet’in ilgasıyla siyasal bir İrade’den mahrum kalan İslam dünyasının, bu süreçte işgaller, işgallerin son bulmasıyla işgalcilerin kontrolünde sosyal, siyasal, kültürel bünyeyle uyumlu olmayan ulus devletlerle baş başa kaldığını, ‘Arap Baharı’ olarak isimlendirilen süreçlerden sonra ise mevcut ulus devletlerin de sonuna gelindiğini, Irak, Suriye, Libya, Yemen örneklerinde görüldüğü gibi ulus devletlerden etnik ve mezhebi aşiretçiliğe, kabileciliğe doğru bir sosyal, siyasal süreç yaşandığını,

Kudüs meselesinin Yahudiliğin geliştirdiği efsanenin sonucu olduğunu, Filistin meselesinin ise; bu efsaneyi istismar eden, 20.yy şartlarında, bu efsaneyi kendi çıkarları adına İslam dünyasına ihraç eden Batılı Hristiyan, Seküler güçlerin planladığı bir mesele olduğunu, Batılı güçlerin, bu projeyle bir taşla birçok kuş vurduklarını, hem Batı’nın başına bela olan Yahudi sorunundan kurtulduklarını, hem de İslam dünyasındaki işbirlikçilerini Siyonist işgal üzerinden tedip ettiklerini, ayrıca Ortadoğu’daki devletlerin, hâkim güçlerin, Filistin davasının savunucuları olarak halk nezdinde meşruiyet devşirdiklerini, bu açıdan Kudüs meselesinin Kur’an’ın Yahudileri eleştirileri ve teklifleri üzerinden çözüleceğini, Filistin meselesinin ise; bölgede Müslümanları temsil eden ‘İslami bir İrade’ teşekkül ettiğinde hallolacağını, çünkü; Filistinlilerin dramının o dönemin Müslümanlarının iradesi olan Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla başladığını, dramın sebebinin çözümün ilacı olduğunu” ifade ettikten sonra yazısını şu tespitlerle nihayete erdirmiş; “Filistinli, Kudüslü yiğitlerin direnişleri, kıyamları İslam dünyasının çaresizliğinin çözümünü de bizlere göstermektedir. Kudüs’ün kurtuluşu, Ümmet’inde kurtuluşudur. Bu yüzden Kudüslü yiğitlerin bizim için de direndiklerini, savaştıklarını unutmayalım”.

Muhammed İMAMOĞLU’nun “Ölüm ve Ötesi”, Mücahit Aydın ASLANTAŞ’ın “Dirilten Peygamberin Öldüren Ümmeti”, Cefai DEMİREL’in “Müslümanın Kelebek Etkisi”, Hüseyin DURMAZ’ın “Ümmet Fizyolojisi”, Soner ARSLAN’ın “Nübüvvet Kervanı: İbrahim (as)” ve Mehmet ŞAHİN’in “Köyümden Bir Evliya Masalı” başlıklı yazılar okunmaya değer diğer çalışmalar olarak dergide yerini almış.

Genç Birikim Dergisinin kaçırılmamasını ve okunmasını tavsiye ediyor, yayın hayatında başarılar diliyoruz.

www.gencbirikim.net

Genç Birikim Dergisi

İlkiz Sok. 22 Sıhhiye/Ankara

Tel: 0312.229 67 18

GRUBA KATIL