Genç Birikim Dergisi Ağustos 2015 Sayısı Çıktı
Genel Gündem Son Sayımız

Genç Birikim Dergisi Ağustos 2015 Sayısı Çıktı

   Genc_Birikim_Agustos_2015_Sayi_195

    Gündemdeki konuları İslami bakış açısıyla değerlendiren ve analiz eden Genç Birikim Dergisinin Ağustos 2015 sayısı çıktı.

      Derginin usta kalemlerinden Süleyman ARSLANTAŞ “Kendimiz Olmak” başlıklı yazısında; “Peygamber Efendimiz (SAV)’in çok sevdiği Mekke’yi terkettiğini oysa O Kutlu Rasûl’ün, toplumunun istek ve arzularına kısmen de olsa uymuş olsaydı toplumunun O’nu dışlamayacağını,  nitekim çeşitli vesilelerle Mekke oligarklarının Hz. Muhammed’e (SAV) uzlaşma teklifleri götürdüklerini bunların iktidar, servet ve kadın teklifleri olduğunu, Hz. Peygamberin her defasında da bu teklifleri reddettiğini, müşriklerin tekliflerinde ‘Allah’ı inkâr et’ dayatmasının olmadığını, tekliflerinin en genel ifadeyle: ‘İnandıklarını pratik hayata-hayatımıza yansıtma, bizim mevcut düzenimizi, ekonomimizi, sosyal statümüzü bozma’ şeklinde olduğunu, ancak Hz. Muhammed (a.s)’ın, bu teklifi bile davadan vazgeçme teklifi olarak algıladığını ve reddettiğini, günümüzde ise bizlerin de O’nu örnek alan Müslümanlar olmamıza rağmen gerek Kur’an’ın ve gerekse Hz. Peygamber’in sünnetinin bir kısmını ihya, bir kısmını ihmâl, bir kısmını da adeta imha ettiğimizi ve sahiplendiğimiz ‘Müslüman’ sıfatına uygun bir türlü ‘kendimiz’ olamadığımızı, olmak için de gayret gösteremediğimizi, bu durumda da şüphesiz kendimizi değiştiremediğimiz için içinde yaşadığımız toplumlara da örnek olamadığımızı” dile getirmiş.

     Genç Birikim Dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Araştırmacı-Yazar Ali KAÇAR mü’minlerin temel özelliklerinden olan ahde vefa konusunu değerlendirdiği “Ahde Vefa ve Sorumluluğumuz” başlıklı yazısında; “İmanın, uyulması, yerine getirilmesi gereken bir akit olduğunu, çünkü mü’minin, Allah’a iman ettiğini söylediği andan itibaren bir takım mükellefiyetlerin altına girdiğini de taahhüt etmiş olduğunu, dolayısıyla mü’minin, iman ettiği andan itibaren bu taahhütleri yerine getirmekle mükellef olduğunu, zaten dinin esasının da, Allah’a iman etmiş olmanın da bunu gerektirdiğini, imanın, aynı zamanda bir ahid olduğunu, ahidin ise bir sorumluluk ve bir mükellefiyet olduğunu, ahidin, hem Allah’ın insanlara teklif etmiş olduğu hükümleri ve hem de insanların Allah’a karşı veya Allah namına birbirlerine karşı yerine getirmeyi taahhüt etmiş oldukları hususları kapsadığını, İslam dininin, ahid ve akitlere çok önem verdiğini ve taraflardan, yapılan sözleşmelerine sadık kalmalarını istediğini, bugün eğer, Müslümanlar tarafından böyle bir toplum oluşturulamamışsa/oluşturulamıyorsa, bunun temel nedeninin, bu özelliklerin yani ahde vefa duygusunun kayboluşundan kaynaklandığını, hatta bir buçuk milyar nüfusu olduğu söylenen Dünya Müslümanlarının, bugün zelil bir şekilde, emperyal ve Siyonist güçlerin işgali ve tasallutu altında yaşamak zorunda kalmalarının nedeninin de, yine Allah’a verilen ahdin gereğinin yerine getirilememesinden kaynaklanmakta olduğunu, Allah’a verilen ahdi ve bu ahdin sorumluluğunu unutan veya gereğini yerine getirmeyen bir toplumun, zaten zillet içerisinde yaşamayı da hak eden bir toplum olduğunu, çünkü ahde vefa duygusunu unutmuş bir topluma Allah’ın, rahmet de etmeyeceğini, merhamet de etmeyeceğini” ifade etmiş.

    Ubeydullah TOPRAK “Şehâdetinin Yıldönümünde Seyyid Kutub’a Bin Selâm!” başlıklı yazısında Seyyid Kutub’un hayatı, mücadelesi ve düşüncesinin günümüze etkileri üzerinde durmuş.

    Muhammed İMAMOĞLU “Hz. İsâ’nın Ref’i ve Nüzûlü Haktır” başlıklı yazısında, bazı yazarların Hz İsa hakkında söyleyip yazdıkları bazı konularla ilgili gerçekleri delilleriyle ortaya koymuş.

     Biz de sizlere en yakın bayiden bir Genç Birikim Dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor, Genç Birikim Dergisine yayın hayatında başarılar diliyoruz.

İletişim:

İlkiz Sok. No: 22 Sıhhiye/Ankara

Tel: 0312 229 67 18-19

www.gencbirikim.net

GRUBA KATIL