Rusya ve ABD, Suriye’den Defol!
Gündem İktibas

Rusya ve ABD, Suriye’den Defol!

Suriye’de 3. yılına giren savaş artık ABD’nin müdahalesi ile nasıl bir boyuta geçeceğini tartışmaya başladı.

Suriye; rejimin 40 yıllık tek partili bir diktatör olduğu, Baba Hafız Esad’ın 1982’de 50 bin Suriyeli’yi katlettiği ve 20 bin insanın hala mezar yerlerin nerede olduğunun hesabını hiçbir uluslararası insan hakları örgütlerinin dahi soramadığı, özgürlük, adalet, insanca paylaşım, çoğulcu yönetim ve sivil toplum kavramlarının dahi tartışılmadığı bir ülkenin adıdır.

Bu durumu bir kez daha hatırlatalım.

Suriye’de halk sokaklara çıktığında sivil gösterilerde atılan sloganlar, “Beşşar reform, Beşşar reform” şeklindeydi.

Tunus, Mısır ve Libya’da cerayan eden olaylar neticesinde Beşşar olayların bugüne bu şekilde geleceğini asal hayal bile etmedi.

Ortadoğu halklarının ortak acı kaderi yüzyıldır İngiltere, ABD, İsrail, Fransa ve Rusya emperyalizminin kıskacından yakalarını kurtaramamış olmalarıdır.

Bugünlerde Türkiye’de ABD’nin Suriye’ye müdahale tartışması hayati derecede önemli bir tartışma konusu haline geldi.

 

RUSYA VE ÇİN YILLARCA CANIMIZA OKUDU

 

Suriye, Irak ve Mısır’ın geçmiş tarihine baktığımızda sadece Batı emperyalizmi değil, Doğu emperyalizminden de çok çektiğini görürüz.

Çift kutuplu siyasi süreçte Rusya ve Çin’in, İslam ülkelerinde nasıl Batılı emperyalist sömürgeciler gibi halklarımızın canına okuduğunu unutmayalım.

Yakın tarihimize bir göz attğımızda Rusya’nın Afganistan’da 1997-1998 yılları arasında 1 milyon Afganlı Müslüman kardeşimizi nasıl katlettiğini ve bu katliam bayrağını NATO’ya yıllar sonra nasıl devrettiğini unutmadık.

1992-1995 yıllarında Ortadoks Sırp askeri güçlerinin, Bosna’da 200 bin Müslüman Boşnak halkını katledişinin ortağı olduğunu unutmadık.

1998-99 yıllarında Kosova’da 35 bin Müslüman Arnavut’un öldürülmesini unutmadık.

1994-1999 yıllarında Çeçenistan’da 100 bin Çeçen Müslüman’ın katledilişini unutmadık ve bütün bunları da unutmamız mümkün değil.

Bugün aynı Rusya 40 yıldır Suriye’nin siyasi, askeri, ticari müttefiği olarak karşımızda duruyor.

3 yıldır Suriye’de Baas rejimine her türlü küçük, büyük çapta silah mühimmatı vererek, bu rejimin sonuna kadar ayakta kalması için elinden gelen gayreti gösteriyor.

Rusya, İslam coğrafyasında son 30 yılda sürekli olarak Müslümanların katledilmesinde aktif rol almaktadır.

 

RUSYA SURİYE’DEN DEFOL DENMELİDİR

 

Bir de, Türkiye’de son günlerde Suriye’ye yapılacak ABD müdahalesine “hayır” demeye sesimizin çıktığı kadar devam edeceğiz.

Lakin, “ABD Suriye’den defol” derken, Rusya’yı da eklemeliyiz.

Türkiye’de meydanlarda ne zaman, “Katil ABD, katil Rusya; Ortadoğu’dan defol” sloganı atılacak?

ABD, İsrail, İngiltere, Rusya ve Çin. Bu ülkelerin birbirinden ne farkı var?

40 yıldır diktatör Baas rejiminin varlığını İslam düşmanı emperyalist Rusya’ya borçlu olduğunu ıskalamayalım.

Suriye’de bugün adalet, vicdan, zalim, mazlum kavramlarının ulusal çıkarları adına iflas ettiğine şahit oluyoruz.

Suriye’ye barış emperyalist Rusya ve ABD’nin Suriye topraklarını terk ettiği zaman gelecektir.

Suriye toprağının 40 yıldır emperyalist Rusya tarafından işgal altında olduğunu unutmayalım.

Suriye İslam Toprağıdır.

Hem ABD hem de Rusya Suriye’den defolmalıdır

 

Osman Atalay/ Time Türk

GRUBA KATIL