Kaybolan Gençlik
Arşiv Yazarlar

Kaybolan Gençlik

Bu konu, biz Müslümanlar için ehemmiyet taşıyan bir konu olsa dahi son süreçlerde istemsizce aykırı ilerleyen toplum bulunmaktadır. Vakıflar ve İslami topluluklar her ne kadar iyi bir Müslüman gençlik yetiştirmeye çalışsa dahi, bunu kendine düstur haline getirse dahi, sosyal medya gerçeği bu etkene engel olmaktadır. Ahlaka aykırı paylaşımlar medya bağımlılıkları ve internetten dolayı gençler yavaş yavaş sosyal hayattan uzaklaşarak hayat çizgilerini medya üzerinden tamamlamaya çalışmaktadır. İslami bilgi ve kültürünü dahi farklı farklı izmler ve bakış açılarından dinleyerek, bilgi dağarcığını karıştırıyorlar. İslami ahlak ve eğitimi birebir almaktan ziyade tamamen medya üzerinden süreci tamamlıyorlar. Bu da bizleri şu gerçek ile yüzleştiriyor: Sosyal medyadan alınan bilgi kirliliğinden dolayı karışık kafalar…

Peki, bu süreçten biz ne oranda mesulüz ve ne kadar ilgileniyoruz? Ne kadar tebliğ ediyoruz? Merak konusu. Her ev, bir küçük darü’l-erkam’dı oysa. Gelişim, ahlak, eğitim verilmesi gereken İslam’da eğitimin ehemmiyeti yüksektir ve bu, önce evlerimizden sonra çevremizden geçer.

Gençlerle ne kadar ilgilenip davette bulunuyoruz? Gençlere ve bundan dolayıdır ki gençler akın akın farklı düşüncelere kapılarak İslami derslerden, düşüncelerden uzaklaşıyor. Peki, ne yapmamız gerekiyordu bu süreçte? Ne değiştirebilirdi bu olumsuz süreci? Bizleri, tekrardan İslami ahlak ve eğitimin önemine ne itebilirdi? Aslında cevap da belliydi Rasullah’ın metodu ile, nebevî hareket ile hareket etmek gerekirdi. Kendi hayatlarımıza, bu güzel ahlak içeren samimi metodu geçirirsek ve samimi olursak gençler İslam’ın verdiği eğitim ve ahlaktan uzaklaşıp sosyal medya gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalmazlardı.

Amacımız, tamamı ile gençleri kazanmak ve onlara bu dini öğretmek olmalıydı. Çünkü İslam, eğitime çok önem veren bir dindir. Gelişim ve öğrenme, İslam dini için büyük bir etkendir. Dini alanda eğitim alan bir genç, kendini geliştirir, hayatına geçirir, bu kalıp içerisinde fayda mantığı ile hareket ederdi ve insanlara faydalı olabilmek için tebliğe devam ederdi. İşte bu denli önemlidir dinimiz için eğitim. Çünkü kendini geliştirmiş, İslam ile eğitmiş bir genç, çevresine büyük oranda faydalı olurdu. O kor ateşi elinde tutacak kadar cesaretli olurdu; tıpkı Rasulullah’ın hadisinde buyurduğu gibi ama şu dönemde genel olarak kayıp bir gençlik bulunmakta. İslami eğitimden ziyade İslam’dan uzak medya üzerinden hayatı yaşayan… Kim bunun sorumlusu, neydi onları buna iten sebep?

Kayıp bir gençlik var. Peki, bundan hepimiz sorumlu değil miydik, bu gençleri buradan çekmeyen biz değil miydik? Neydi bu gençleri kaybeden?

Irak Tebliğ

Uzakta görünür ruhlar

Bedenler ruhlardan kaçmış

Tebliğ ise onlara ırak

Uyuma artık kalk ve uyar Müslüman

 

Kardeşin ateşe giderken su ol ona

Bilgiye aç kalır gençler

Kimsesiz erkamlarda

Kalkıp uyarmalısın artık Müslüman kaybolan zamanda

 

Servan ÖZBEY

GRUBA KATIL