Mumine Karakusoğlu
Arşiv Yazarlar

Kalplerin Tezkiyesi Ruhların Terbiyesi:İbadetlerimiz

İbadet; itaat etmek, boyun eğmek, kulluk etmek, tevazu göstermek anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak ise mükellef olan kişinin Rabbine ta’zim için yaptığı

Read More
Arşiv Yazarlar

Cehaletin Felaketinden İlmin Nuruna; Haydi Okumaya!

“Oku, yaratan rabbinin adıyla. O ki insanı alaktan yarattı. Oku, Rabbin kerem sahibidir. O, insana kalemle yazmayı ve bilmediğini öğretti” (Alak, 1-5). İslam’ın

Read More
Arşiv Yazarlar

Lokman’ın (as) Nasihatleri Işığında Ailede Temel Eğitim

Eğitim… Eğitimin birçok anlamı olmasıyla beraber genel anlamda eğitim; önceden belirlenmiş esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir. Eğitim,

Read More
Arşiv Yazarlar

Rahmet Ayı Ramazan: Kültürel Bir Etkinlik Mi, Dini Bir Vecibe Mi?

Kültür nedir? Bir topluluğun bütün fertlerinin sahip olduğu olayları, meseleleri karşılayan duyuş, düşünüş şekilleriyle, tarih içinde meydana gelen fikir ve sanat verimleri ve

Read More
Arşiv Yazarlar

Şehitler Ölmez

“Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlamazsınız” (Bakara 154). Allah yolunda cihada çıkanlar, hak yolunda kurban olanlar, temiz ruhlu

Read More
Arşiv Yazarlar

Dünyevi ve Uhrevi Azık: Faydalanılan İlim

İnsanoğlunu yaratıp dünyaya gönderen Allah Teâlâ, elbette ki onu, bu dünyaya başıboş bir hayat sürmesi için göndermemiştir. Allah, kulundan ebedi saadete kavuşması için

Read More
Arşiv Yazarlar

İslami Eğitimde Gaye, Ebedi Saadete Kavuşmaktır

Eğitim nedir? Eğitim, bireyin kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik yönde değişim meydana getirme sürecidir. Eğitimi mümkün kılan temel özellik, insanın eğitime yatkın

Read More
Arşiv Yazarlar

Yeniden Dirilmenin Yolu: Ümmet Olmak

“Eğer Rabbin, dileseydi bütün insanları, tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar, kendilerine irade hürriyeti verildiği için haktan ayrılıp farklı farklı yollara gitmekten hiçbir

Read More
Yazarlar

Müminin Kurtuluş Reçetesi: İnfak

İnfak, Allah yolunda harcama yapmak, nafaka verip geçindirmek anlamına gelir. İnfakın bir tanımı da             Allah’ın hoşnutluğunu elde etmek amacıyla kişinin, Rabbinin kendisine

Read More
GRUBA KATIL