Genel

İnsana Verilen Akıl Nimeti

Abdulkadir İSLAM Kelime manası olarak akıl; bilme gücü, fikirler, tasavvurlar teşkil etme, hükümler verme, kıyas ve yargılamalar yapma yetisi olarak tarif edilebilir. Her ne kadar duyularla ...

Şam Semalarında Nato Uçağı Beklemek

Erdal Bayraktar Zilleti derinleştiren zor günler yaşıyoruz. Batı’da 15 ve 16. yüzyıllarda başlayan düşünsel, bilimsel, teknolojik değişim ve gelişmelere gereken cevabı veremeyen İsla...

İran ve Hizbullah’ın Dünü-Bugünü

1987 Kasım ayının son günleri idi. Kuzey Tahran’ın Şah’tan kalan görkemli kongre salonunda ‘Hac’ konusu tartışılıyor ya da ‘Hac Kongresi’ gerçekleşiyor...

Rukye Tedavisi ve Muska Takmak Üzerine Notlar(4)

Muhammed İMAMOĞLU Yazı dizimizin son bölümünde halk arasında yaygın olup, Kur’an ve sünnette yer almayan, nazara karşı korunma ve nazardan kurtulma yolları ve buna karşın İslam’ın ...

Gezi Parkı Olayları Ve Özel Harp Dairesi

Gezi Parkı olayları iki haftayı aşkın bir zamandan beri ülkenin huzurunu bozacak tarzda halen devam etmektedir...

Kusayr’dan Erdoğan’ın ABD Ziyaretine Suriye

Ali KAÇAR Suriye’de, iki seneyi aşkın bir süreden beri tam anlamıyla bir iç savaş hali yaşanmaktadır. Aslında bu, bir iç savaş olmaktan öte, eli kanlı bir diktatörün işbirlikçileri...

Her Şey Bir Ağaçla Başlamıştı.

İdris KERİMOĞLU Her şey bir ağaçla başlamıştı.” Çapulist Atasözü Ümmet suni sorunların girdabıyla sürekli boğuşurken ve parçalanmış topraklarla birlikte yüreklerde tefrika toh...

Hükümete Çağrı!

Faruk KÖSE Hükümet artık gerçekleri görmüş olmalı. Yaşananların getirdiği sonuçları.. Hükümetin tutumundan hoşnutsuz büyük bir kitlenin bulunduğunu… Bu kitlenin bir kısmın...

Gezi Parkı, Demokrasi , Yeni Diktatörlük

Kazım Sağlam Taksim Gezi Parkı eylemleri, Türkiye’de yeni kavram kargaşasına sahne oldu, birçok nevzuhur kavram var ama en dikkat çekici olan iki kavram; demokrasi ve diktatörlük üzerinde...

Kıyamımız ve Protestomuz

Furkan Keser“Ey örtüye bürünen! (İnziva arzu eden! ) Ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut, maddî manevî kirlerden arın, Pis ve murdar olan her...