• Genç Birikim

    Genç Birikim Dergisi’nin Mart 2017 Sayısı Çıktı

    - 21 Mart 2017

Olayları İslami bakış açısıyla analiz eden, değerlendiren ve okuyucusuna aktaran Genç Birikim Dergisinin Mart sayısı çıktı.

Genç Birikim Dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Ali Kaçar, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek Referandumu değerlendirdiği “Evet ile Hayır Arasında Sıkışmak” başlıklı yazısında; “Türkiye’de, ‘egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözüne rağmen, halkın iradesinin hiçbir zaman anayasa ve yasalara yansıtılmadığını, anayasa ve yasaların tepeden inmeci/jakobenist, baskıcı ve dayatmacı bir yöntemle yapıldığını, bu nedenle gerek siviller tarafından ve gerekse darbeciler tarafından yapılan yasa ve anayasaların, esasa yönelik olmayan ufak tefek farklılıkların dışında hiçbir farklılık göstermediğini, yani gerek sivillerin ve gerekse darbecilerin yaptığı anayasa ve yasaların, beşer kaynaklı anayasa ve yasalar olduğunu, laik, seküler ve İslam dışı olduklarını, dolayısıyla bu anayasa ve yasaların ister siviller tarafından, isterse darbeci oligarşik güçler tarafından yapılmış olsun, bu gerçeği yani bu anayasa ve yasaların İslam dışılığını, seküler ve laiklik yönünü değiştirmediğini, bu anayasa ve yasalarda ister toptan, isterse kısmen değişiklik yapılsın, bu yönün, asla değişmediğini, çünkü bu anayasa ve yasalarda sözde de olsa hâkimiyetin halka ait olduğunun belirtildiğini, dolayısıyla bu hâkimiyetin bir gereği olarak kanun yapma ve dolayısıyla helal ve haramları belirleme hakkının da yalnızca halkın iradesiyle (!) seçilmiş parlamentolara ait olduğunu, oysa İslam’a göre, helal ve haramın belirleyicisinin dolayısıyla tek hüküm koyucunun yalnızca Allah olduğunu, bir Müslümanın buna göre hareket etmesi gerektiğini” ifade etmiş.

İdris KERİMOĞLU “İlim Amel Etmeyi Gerektirir” başlıklı yazısında; “Kur’an-ı Kerim’de ilmin, en sık kullanılan anlamıyla, ilâhî vahiyden kaynaklanan, yani bizzat Allah’ın verdiği bilgi olduğunu, ilim, Allah’tan olduğuna göre, İslam’ın tamamının ilim olduğunu, âlimin de gerçek anlamıyla Müslüman olduğunu, İslâm dininin ilme, okumaya ve bilgiye büyük önem verdiğini” vurgulamış.

Abdullatif ACAR “Zulmün Karşısında Olmak” başlıklı yazısında; “Zalimi zulmünden vazgeçirmenin büyük mücadele gerektirdiğini, bu mücadeleyi yaparken izzetle, zilletin karıştırılmaması gerektiğini, tevazu için vakardan taviz verilmemesi gerektiğini, vakarı yakalayayım derken de kibir ve bencilliğin tuzağına düşme ihtimalinin söz konusu olduğunu, zalimle mücadelede onun şahsına değil küfrüne ve zulmüne düşman olunması gerektiğini, zalimin zulmüyle mücadele ederken belki onun hidayetine vesile olunması, gerektiğini, zalimlerin zulmü karşısında ilkeli bir tutumun benimsenmesi gerektiğini, öldürmek değil, yaşatma eksenli hareket etmemiz gerektiğini” dile getirmiş.

Hilal SARIDOĞAN “Selam Olsun “İkra”nın İzinden Gidenlere!” başlıklı yazısında; “Cehaletin, felaket olduğunu, bunun için bol bol okuyup, anladıklarımızla tefekkür etmemiz gerektiğini, Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere, okuyup maneviyatımızı güçlendirmemiz gerektiğini, maneviyatın güçlenmesinin, hayatın manasını yükselteceğini, okumamız, okutmamız, öğrenmemiz, öğretmemiz gerektiğini, ahir zamanın bilinçli gençleri olmamız gerektiğini, çünkü ümmetin böyle gençlere ihtiyacı olduğunu”  belirtmiş.

Taha Oğuzhan KILAV “Dünyanın Neresindeyiz?” başlıklı yazısında; “Dünya’da her geçen dakika ortaya konulan ve artık amacının tamamen insanları çalışma azminden, birlik beraberlik ve muhabbet ortamından, inançlarından ve manevi değerlerinden uzaklaştırmak olan gelişmelere neden müdahale edemediğimize” cevap aramış ve çözümler sunmaya çalışmış.

Ahmed Muhammed MÜNİR “İslâmi Şahsiyetin İnşaası” başlıklı yazısında; “Allah’ın dininin hayata hâkim kılınması ve İslami şahitliğin hem bireysel, hem de toplumsal hayatta örneklendirilmesinin müslüman olma iddiası taşıyan herkesin görevi olduğunu, ancak Mücadelenin üstlenilebilmesinin güçlü şahsiyetlere ve bu şahsiyetlerden oluşan güçlü yapılara ihtiyaç olduğunu” belirtmiş.

Ömer KÖŞÜ “İlmin Önemi” başlıklı yazısında; “İlimin; uğruna nice fedakârlıklar yapılması gereken, meşakkatli ve uzun soluklu bir yolculuk olduğunu, ilim talebesinin bu yola çıkarken birçok vasfa sahip olması veya bu yolda bu vasıfları kazanması gerektiğini” ifade etmiş.

Muhammed İMAMOĞLU “Mekrûh Vakti Olmayan İbâdet: Zikir” başlıklı yazsında; “Zikir kavramının hadis-i şeriflerde kullanımı ve zikir kavramıyla ilişkili kavramlar” üzerinde durmuş.

Ubeydullah TOPRAK “Şehâdetinin 13.Yıldönümünde Şeyh Ahmed Yâsin’i Rahmetle Anıyoruz” başlıklı yazısında; “Şehidin mücadelesine ve şehadetine” yer vermiş.

Hakverdi DOĞRU “Şeytanın Taktikleri” başlıklı yazsında; Şeytanın insanları kandırmak için uyguladığı stratejileri tek tek ortaya koymuş.

Ahmed YASİN’in “İslamî Hareket/Cemaat ve İslamî Hareket/Cemaat Liderinin Özellikleri”, Fatih PALA’nın “Yayınevlerine İlk Kitaplarını Sordum”, Rüveyde Bera, Zeliha ve Zülal’in “Cennet kapısı Çanakkale”, Hacı DURAN’ın “Tunus Hatıraları” başlıklı yazıları okunmaya değer diğer çalışmalar olarak dergide yerini almış.

Biz de sizlere en yakın bayiden bir Genç Birikim Dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor, Genç Birikim Dergisine yayın hayatında başarılar diliyoruz.

 

İletişim:

İlkiz Sok. No: 22 Sıhhiye/Ankara

Tel: 229 67 18-19

www.gencbirikim.net