• Genç Birikim

    Genç Birikim Dergisi’nin Haziran 2017 Sayısı Çıktı

    - 28 Haziran 2017

Olayları İslami bakış açısıyla analiz eden ve değerlendiren Genç Birikim Dergisinin Haziran 2017 sayısı çıktı.

Genç Birikim Dergisi genel yayın yönetmeni Ali KAÇAR,  “ABD, Katar Üzerinden Bölgeyi Terörize Ediyor!” başlıklı yazısında; “Bu kriz en çok Siyonist İsrail’i sevindirmiştir. Zaten Arap Baharı’nın tersine dönmesinden sonra bölgede gelişen her olay Siyonistlere yaramıştır. Nitekim bu kriz ile ilgili olarak Siyonist Savunma Bakanı Avigdor Liberman “radikal İslami terör korkusuyla Katar’la ilişkilerini kesen ülkeler, İsrail’e, Arap ülkeleriyle radikal İslami teröre karşı iş birliği yapmak için büyük fırsat sunuyor. Arap ülkeleri bile bu bölgedeki riskin İsrail değil, terörizm olduğunu anladı. Bu durum iş birliği için fırsat” olduğunu söylemiş ve İsrail’in, Katar’la ilişkilerini kesen Arap ülkeleriyle iş birliğine açık olduğunu dile getirerek “şimdi top onların (Arap ülkelerinin) sahasında” olduğunu söylemiştir. ABD, bölgede terör örgütlerine ve kendisiyle işbirlikçi yöneticilere verdiği destekle, bölgeyi yeniden dizayn etmek istiyor. Bölgenin yeraltı ve yer üstü kaynaklarını hiçbir ülkeyle paylaşmak istemiyor. ABD’nin bölgeye vereceği yeni dizayn ile Siyonist terör devleti olan İsrail’i güvenlikli hale getirerek gerektiğinde aykırı davranan ülkelere karşı tetikçi güç olarak kullanmayı kolaylaştırmak istemektedir. Buna karşı durmak ve ABD dâhil bütünüyle emperyal ve Siyonist güçlere ve onların bölgedeki işbirlikçi yönetimlerine karşı mücadele etmek her Müslüman’ın hatta ben insanım diyen herkesin üzerine düşen en temel görevlerdendir. Bölgenin huzura kavuşması ancak bu mücadelenin başarıya kavuşmasıyla mümkündür. Aksi halde, Katar krizini aratacak, başka derin krizlerle karşılaşmak bu bölge halkları için kaçınılmazdır.” değerlendirmesinde bulunmuş.

Muhammed İMAMOĞLU “Mekrûh Vakti Olmayan İbâdet: Zikir-5-” başlıklı yazısında; “Yüzyıllar boyunca tartışılan ve tekfirleşmeye kadar giden tartışmaların yaşandığı ‘Zikrin yapılış şekilleri’ konusu” üzerinde durmaya devam etmiş ve şunları ifade etmiş: “Âlimlerin bir kısmı, ister münferid olsun, ister ce­maatle olsun cehrî zikrin yasak oluşuna hükmetmişlerdir. Fakat İmam Leknevî’nin bu kitapta, ondan önce de Suyûtî’nin araştırıp benimsedikleri gibi bu hususta doğru olan, usûllere uygun olması şartıyla câiz ve meşrû olması­dır. Bilinmeli ki bu iki âlimin yazıp benimsedikleri durum, meşrû olan zikir hakkındadır. Ama bazı insanların tertipli ve düzenli hareketlerle, hoş, coşturucu sözlerle, atlayıp sıçrayarak, ileri-geri gidip gelerek yaptıkları zikir yasakla­nan zikirdir. Bu zikir, selefi sâlihîn döneminde, hayrı bilinen asır­da yaşayan selefin yaptığı zikir değildir. Bu sıçrama ve ha­reketleri, ‘Düşüncemizi Allah’tan başka şeylerle meşgul etmeyi önlemek içindir’ gibi basit açıklamalarla irdelemek ve haklı çıkarmak hiç de uygun değildir. Böyle bir açıklama selefin yaşantısına göre reddedilmiştir. Hâlbuki onlar dü­şünce ve kalplerini korumada ve onları Allah ile meşgul kılmada bizden daha çok hırslı idiler. Onlar böyle yapma­dılar. Hatta onlara bu şekildeki zikir anlatıldığı vakit onu şiddetle reddettiler. Bunlar kendilerine tâbi olunan ve mü­racaat edilen imamlarımızdandır.”

Fatih PALA’nın “Birey Olmaklığı Ümmet Potasında Eritme Yurdu!”; İdris KERİMOĞLU’nun “ 40 Hadiste Samimiyet”; Mustafa GÜLDAĞI’nın “ Firavun Düzeni:Amerikan Hegomanyası”; Taha Oğuzhan KILAVUZ’un “Mavi Marmara’da Neler Oldu?”; Hakverdi DOĞU’nun “Hesap Günü” yazıları da dergide okunması gereken diğer yazılar olarak yerini almış.

Biz de sizlere en yakın bayiden bir Genç Birikim Dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor, Genç Birikim Dergisine yayın hayatında başarılar diliyoruz.

 

İletişim:

İlkiz Sok. No: 22 Sıhhiye/Ankara

Tel: 229 67 18-19

www.gencbirikim.net