Tag Archives: Ubeydullah Toprak

Hangi Mevlânâ, Gerçek Mevlânâ ? (1)

Mevlânâ kimilerince “Ehl-i Sünnete mensup bir âlim”, kimilerince “Hak aşığı bir şâir”, kimilerince “Bir peygamber”, kimilerince de “ Vahdet-i vücutçu bir kâfir”

Şehâdetinin Yıldönümünde Seyyid Kutub’a Bin Selâm!

(Ağustos 2015) Zalimlerle nasıl uzlaşılacağının projelerinin uygulandığı günümüzde, zalimlerle nasıl hesaplaşılacağının yollarını gösteren şehid Seyyid Kutub'a ne kadar da muhta...

Ilımlı İslâm(!)

Köktenci terör diye tanımlanan, emperyalizm karşıtı duruşa alternatif olarak dillendirilen ”Ilımlı İslam” söylemi ve projesi. Model ülke de Türkiye.

Kur’ân İslâmı(!) Üzerine

Ubeydullah Toprak: "Kur’an İslâmı, modern zamanda "Sünnetin saf dışı bırakılarak Kur'ân metnine dayalı bir İslâm anlayışı geliştirme" düşüncesine verilen bir simge isimdir."

Hangi Mevlânâ, Gerçek Mevlânâ? (4)

(Ekim 2014) Batı; Folklorik, herkese, her kesime boncuklar dağıtan, dönen duran zillete batmış kültürel İslam çabalarının sembolü olarak Mevlânâ’yı seçmiştir.

Hangi Mevlânâ, Gerçek Mevlânâ? (3)

(Ağustos 2014) Eserlerini sapkın hulul ve vahdet-i vücûd inancı içeren dizeler ve müstehcen hikâyelerle dolduran Mevlana'nın, bırakın Allah dostu olmasını bilakis Aduvvullah olması daha ...

Hangi Mevlânâ, Gerçek Mevlânâ ? (2)

(Temmuz 2014) Mevlânâ’yı “Ehl-i Sünnete mensup bir âlim” olarak görenlerin bir iddiası, Mevlânâ’nın sema etmediği ve çalgı çaldırmadığıdır. Bakalım kaynaklara bu iddia ne k...

Ramazan Risâlesi

Ubeydullah Toprak: "Ramazanın, imana sevk etmeyen edebiyatını yapmaktan Allah’a sığınarak, bu mübarek ayın nasıl ihyâ edilmesi gerektiği, bu yazımızın konusu olacaktır."

Mirac Gecesini İhyâ Edelim Ama Nasıl

Ubeydullah TOPRAK:" Receb ayının yirmi yedinci gecesi “Mi’rac gecesi”dir.Mi’rac, Hz. Peygamber’e büyük bir ihsan, eşsiz bir armağandır; ümmetinin de bundan büyük bir nasibi vard...