Tag Archives: Türkiye

Türkiye mi, Türkiyecilik mi Konulu Araştırmacı Yazar Ali Kaçar Hocamızın Haksözde Yayınlanan Yazısı

Araştırmacı Yazar Ali Kaçar Hocamızın Türkiye mi, Türkiyecilik mi Konulu Haksöz Dergisinin Soruşturmasına Cevabı

El Bab’tan Astana’ya Suriye’de Ateşkes

(Ocak 2017) Suriye’de halk ayaklanması 15 Mart 2017’de 6. yılını doldurmuş olacaktır. Bu süre içerisinde resmi rakamlara göre 600 bin civarında, gayri resmi rakamlara göre ise 1 milyond...

ABD ve Türkiye’deki Darbeler

(Ağustos 2016) Türkiye’de darbe ve darbecilik bir gelenektir. Bu gelenek, Mustafa Kemal’in 1 Nisan 1923’de Meclis’i feshetmesiyle başlamış, İsmet İnönü’nün...

15 Temmuz Darbe Girişi ve Türkiye

(Ağustos 2016) 15 Temmuz darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde ABD/CIA destekli Fethullah Gülen ile bağlantılı bir cunta tarafından gerçekleştirilmiştir...

Siyonist İsrail İle Normalleşme Mümkün Mü?

(Temmuz 2016) Siyonistler, kendilerine ait olmayan topraklar üzerinde, sadece bölgeyi değil, bütünüyle dünyayı terörize edecek ve adına da yakışacak tarzda İsrail diye bir terör devleti ...

ABD’ye Asla güvenilmez

(Mart 2016) İkinci Dünya Savaşı’ndan 1990’lı yıllara kadar dünya sağ ve sol olmak üzere iki bloka ayrılmış, birini Sovyetler Birliği, diğerini de ABD temsil etmiştir...

Rusya PKK/PYD İlişkileri ve Türkiye

(Ocak 2016) Rusya’nın Kürtlerle ilişkisi, Çarlık Rusya’sı döneminden beri devam eden uzun bir tarihi geçmişe dayanmaktadır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği (SSCB) döneminde bu ili...

Doğu, Türkiye’nin Afrika’sıdır

(Ocak 2016) Özyönetim, devlet içinde devlet kurmanın provasıdır. Veya Türkiye’nin doğusundaki toprakları, tam bir dilim olarak yutamayıp, parça-parça sindirmenin diğer adıdır...

Türkiye’nin Enerji Politikası ve Rusya

(Aralık 2015) Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler tarih boyunca sürekli inişli-çıkışlı bir süreç izlemiştir. Özellikle de Osmanlı İmparatorluğu ile Rus Çarlığı döneminde bu i...

Coğrafyamızda Dün ve Bugün

(Temmuz 2015) Yıl 1988. İran-Irak Savaşı yoğun bir şekilde devam ediyor. Amerika ve diğer Saddam müttefiki Batılı ülkeler, Körfez ülkeleri savaşın seyrinden oldukça rahatsızlar...