Tag Archives: Sünnet

Değişen Sünnet Anlayışı

(Şubat 2017) Hadis ve sünnet, İslam’ın toplum hayatındaki yerini ve değerini incelerken, hem Kur’an’ın tefsiri hem de teşriin Kur’an’dan sonraki ilk kaynağı olması sebebiyle Hz. P...

Sünnetin Bağlayıcılığı ve Evrenselliği

(Mayıs 2016) Sünnet, Allah Resûlü’nün Müslümanlar için örneklik teşkil eden sözleri, davranışları ve onayları anlamına gelirken, genel anlamda sünnet ile Hz. Peygamber’in genel ö...

Sünnet Bilinci Kulluk Bilincidir

(Nisan 2016) İnsanın varoluş hadisesi, bir zamanlar Rabbimizin meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demesiyle başladı...

Sunni Paradigmayı Anlamak ve Sünnet

(Nisan 2016) Zihnimiz dış dünya ile ilişki kurarken, temel olarak kelime ve kavramlardan yararlanır. Çevremizde olup biten her şey, zihin haritamızda olgu ve olaylara verdiğimiz adlarla kodla...

Hadis İnkârcılarının 20 Temel Özelliği

Yunus Dinçkan :" Hadis inkarcıları, Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve selem) kurtuluşla müjdelemiş olduğu Ehl-i Sünnet Ve’l Cemaat’in akidesini söndüremeyeceklerdir. "