Tag Archives: Şubat 2015

Nübüvvet Kervanı: Hz. Âdem (as)

(Şubat 2015) “Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinize karşı gelmekten korkup sakının…” (Nisa ...

Müslüman Gence Öğütler

(Şubat 2015) Hamd, şükredenlere nimetiyle karşılık veren, her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi kemaliyle gören, her şeyi bilen ve kudreti sonsuz olan Allah (cc)’ye mahsustur...

Dünyevileşmeden Korunmak İçin Müslüman Bakış Açısı Nasıl Olmalı-Nasıl Geliştirilmeli?

(Şubat 2015) Dünyevileşme, insanın (Müslümanın) dünyaya geliş gayesini unutmasıdır. Olayları, fikirleri ve yaşam şeklini dini-dünyevi diye bir ayırıma gitmesiyle başlar dünyevileşm...

Modernleşme ve Dünyevileşme Tehlikesine Ne Kadar Yakınız?

(Şubat2015) Günümüzde Müslümanların en büyük hatalarından biri modern dünyanın dayattığı her konuya İslam’da aynısını üretme çabasıdır...

Dünyevileşme Nedir?

(Şubat 2015) “Size verilen her şey, yalnızca dünya hayatının metaı ve süsüdür. Allah katında olan ise, daha hayırlı ve daha süreklidir. Yine de, akıllanmayacak mısınız?” (Kasas 2...

Kur’an-ı Kerim’i Ne Kadar Okuyoruz?

(Şubat 2015) Allah sana rahmet etsin. Bil ki Kur’an bizim hayat kitabımızdır. Hayatımızı ona onun içindeki emirlere göre şekillendiririz...

Yeni Dünya Düzenine İmanın Şartları

(Şubat 2015) Amerika, İsrail ve Batılı devletlerin ortaklaşa yürüttüğü “Yeni Dünya Düzeni” projesi vardır. Dünya halklarını bu projeye ikna edip uymalarını sağlıyorlar. Dünyay...

Sorularla Gelmişti Sor Yayıncılık Okurlarına

(Şubat 2015) Tevhidî bir bilinç ve muvahhidce bir yaşam için cümlelerin saf’a gelerek oluşturduğu kitapları, Müslüman okuyucuya ulaştırma derdini taşıyan bir yayınevimiz vardı bir v...

Liderin Cemaat Üzerindeki Etkisi ve Fonksiyonu

(Şubat 2015) Bir ümmetin düşüşü meydanlarda kaybettiği savaşlardan ileri gelmez. Savaş meydanlarında kaybedilen yenilgiler geçici yenilgilerdir...

Yüzleşme

(Şubat 2014) İlahi vahiy/hidayet İnsan’ı, insanoğlunu kendi nefsiyle, kendi dışındaki varlıklarla velhasıl hayatla yüzleşmeye çağırıyor. İlahi Hitap, en son Hatem-i Nebi’ nin dili...