Tag Archives: Soner Arslan

Nübüvvet Kervanı: İbrahim (as) – III

(Ekim 2015) İbrahim (as), peygamber olarak gönderilmiş olduğu kavmine tebliğini sözlü olarak eksiksiz yerine getirmiş ve hiçbir zorluktan yılmadan mücadele etmişti, fakat kavmi İbrahim (a...

İbrahim (as) / 2

(Eylül 2015) Hz. İbrahim, uzun bir süre kavmine Allah'a kul olmayı, hak dini, dünyanın geçiciliğini, ahiret hayatının gerçekliğini, ölümü ve yeniden dirilişi anlatmıştır.

Nübüvvet Kervanı: Hz. Hud (as) ve Ad Kavmi

(Haziran 2015) Ad kavmi, Kur’an-ı Kerimde Araf suresi 69. Ayette belirtiği gibi Nuh (as) ve Tufan’dan sonra yeryüzünde Ahkaf 1 denilen bir bölgede yaşamıştır. Merhum Mevdudi’nin belirti...

Nübüvvet Kervanı: Hz. Nuh (as)

(Mayıs 2015) Ulul-Azm1 peygamberlerinden ilki olarak kabul edilen Nuh (as), Tevhid ve Şirkin mücadelesinde yeryüzündeki dava tecrübelerinden ilkini yaşayarak hak ile batıl arasındaki kıyası...

Nübüvvet Kervanı: Hz. İdris (as)

(Nisan 2015) “…Kitapta İdris’i de an. Çünkü o doğru sözlü ve dürüst bir peygamberdi…” (Meryem 56) İlk insan ve ilk Peygamber Hz. Âdem (as)’den sonra insanlar yeryüzünde ço...

Nübüvvet Kervanı: Hz. Âdem (as)

(Şubat 2015) “Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinize karşı gelmekten korkup sakının…” (Nisa ...