Tag Archives: Ölüm

Ölüm ve Ötesi – 13

(Kasım 2016) Yazı dizimizin sonuna geldik. Kıyâmet hallerinin sonuncusu olan Cennet’e kimler girer? Sorusuna cevap arayıp, genel bir değerlendirmeyle yazı dizimizi sonlandıracağız. Tevfik ...

Ölüm ve Ötesi -11-

(Ağustos 2016) Cehennemliklerin yatakları ateştendir: Allah Teâlâ bu durumu şöyle açıklamıştır: "Ona, ‘Allah'tan kork’ dendiği zaman gururu kendisini günaha sevk eder. Artık ona ceh...

Ölüm Ve Ötesi – (10)

(Temmuz 2016) Cennet ve cehennem gayb âlemi içerisinde yer alan ve inanılması her insana gerekli olan mükâfat ve azap mekânıdır.

Ölüm ve Ötesi – VII

(Nisan 2016) Ancak kabrinde ameliyle başbaşa kalan mü'minin, dünyada iken yaptığı bazı işleri vardır ki, bunların, kişinin ölümünden sonra da amel defterine sevap yazılmasına sebep ol...

Ölüme Bir Adım Daha Yaklaşırken

(Mart 2016) Rabbimiz ayetiyle “Her Canlı Ölümü Tadacaktır.” (Zariyat Suresi 56.Ayet) mesajını iletiyor bize. Peki biz bu mesajı hiç açıp okuduk mu? Açtık diyelim üzerinde hiç düş...

Ölüm ve Ötesi -6-

(Mart 2016) İslâm’da kabir ziyâreti, ziyâret edene manevî mükâfat kazandıran bir fiil olmuştur. Nitekim dört mezheb imamı büyük müctehidlerin hepsi de kabir ziyâretinin mendûb olduğ...

Ölüm ve Ötesi – 5

(Şubat 2016) Allah Subhânehu ve Teâlâ, yeniden diriliş, hesaba duruş ve kabirlerden kalkış için Sûr'a üflenmesini emrettiği zaman, âhiret gününü, yeniden dirilişi ve hesabı inkâr ed...

Ölüm Ve Ötesi -4-

(Ocak-2016) Yazı dizimizin bu bölümünde modernist ilâhiyatçı akademisyenlerin, ‘Ehl-i Sünnet’in hurâfe inancı’ olarak gördükleri ‘Kabir Azâbı’ konusunu delilleriyle açıklamay...

Ölüm ve Ötesi -II

(Kasım 2015) Yüce dinimiz, ölen bir din kardeşimizin hastalığından itibaren mezara konuncaya kadar ona karşı bize bir takım görevler vermiştir. Bu görevlerimizi hatırlatan bir hadisi şe...

Ölüm Ve Ötesi -1-

(Ekim 2015) Ölümün kaçınılmaz olduğunu bilmek, bunu hatırda tutmak, ölüme hazırlıklı olmak ve rıza göstermek müminin hasletlerindendir.