Tag Archives: Nübüvvet Kervanı

Nübüvvet Kervanı: Hz. Yakub (as)

(Ocak 2017) Hz. Yakub (as), Ulu’l-Azm peygamberlerinden olan Hz. İbrahim’in oğullarından İshak (as)’ın oğludur. Kur’an’da anlatılan Yakub (as)’un kıssası, yine bir peygamber olan ...

Nübüvvet Kervanı: Hz. İshak (as)

(Mart 2016) Tevhid ve Şirk mücadelesinde İbrahim (as)’den sonra gönderilen tüm peygamberler onun iki oğlu olan İsmail (as) ve İshak (as)’ın soyundan gönderilmiştir...

Nübüvvet Kervanı: Hz. İsmail (a.s.)

(Şubat 2016) Kur’an-ı Kerimde ismi zikredilen peygamberlerden olan İsmail (as)’in hayatı, babası Hz. İbrahim (as) ile iç içedir. Henüz babası vefat etmeden kendisine peygamberlik verilmi...

Nübüvvet Kervanı: Hz. Lut (as)

(Aralık 2015) Allahû Teâlâ, Lût (as)’a ve içerisinde yaşamış olduğu Sedum kavminin kıssasına Kur’an’da yer vererek, hem Hz. Peygamber dönemindeki topluma, hemde kıyamete kadar gele...

Nübüvvet Kervanı: İbrahim (as) – IV

(Kasım 2015) Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra kavminden ayrılmak üzere yola çıkmıştı. Akrabalarını, arkadaşlıklarını geride bırakıyor, hayatında alışmış olduğu tüm alışk...

Nübüvvet Kervanı: İbrahim (as)

(Ağustos 2015) Allah’u Teâlâ’nın, Kur’an-ı kerimde “Halil dost” diye nitelendirdiği Hz. İbrahim (as), Ulu’l-azm adı verilen beş peygamberden biridir ve Nuh (as)’dan sonra Rabbim...

Nübüvvet Kervanı: Hz. Hud (as) ve Ad Kavmi

(Haziran 2015) Ad kavmi, Kur’an-ı Kerimde Araf suresi 69. Ayette belirtiği gibi Nuh (as) ve Tufan’dan sonra yeryüzünde Ahkaf 1 denilen bir bölgede yaşamıştır. Merhum Mevdudi’nin belirti...

Nübüvvet Kervanı: Hz. İdris (as)

(Nisan 2015) “…Kitapta İdris’i de an. Çünkü o doğru sözlü ve dürüst bir peygamberdi…” (Meryem 56) İlk insan ve ilk Peygamber Hz. Âdem (as)’den sonra insanlar yeryüzünde ço...

Nübüvvet Kervanı: Habil ile Kabil

(Mart 2015) Kur’an-ı Kerim’de tek bir yerde müstakil olarak geçen ve isimlerinin zikredilmemesiyle birlikte, İslam âlimlerinin Habil ve Kabil olarak isimlerinde müttefik oldukları...

Nübüvvet Kervanı: Hz. Âdem (as)

(Şubat 2015) “Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinize karşı gelmekten korkup sakının…” (Nisa ...