Tag Archives: Müslüman

Müslüman Olmak mı, İnsan (Erdemli) Olmak mı?

(Mart 2016) Nedir insan? Bir damla su, bir okka çamur, bir parça et, bir damla kan mı? İnsanı insan yapan anatomik ve fizyolojik yapısı değildir elbette...

İddiasını Yitiren Müslümanlar -I

(Şubat 2016) İddia, yürekte taşınan bir kimliktir. İddia sahibi insanlar; idealist ve hedefleri olan, bu hedefler uğruna yoğunlaşarak mücadele veren ve bedel ödemeyi göze alan insanlardır...

Farzet Ki Geldiler

Hamd, şükredenlere nimetiyle karşılık veren, her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi kemaliyle gören, her şeyi bilen ve kudreti sonsuz olan Allah (cc)’ye mahsustur. Salât O’nun Resulü’ne...

Müslümanın Kelebek Etkisi

(Kasım 2015) Kelebek etkisi, bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen addır. En kısa tanımla, küçük bir du...

Sistem / Düzen ve Müslüman

(Kasım 2015) Sistem, yol ve yöntem şeklinde, düzen ise belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş nizam, sistem ya da bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yo...

Müslüman Güvenilir İnsandır

(Mart 2015) İnsanların bir arada huzur ve sükûnet içerisinde yaşamaları, birbirlerine verebilecekleri güvenle alakalıdır...