Tag Archives: Mayıs 2015

Demokrasi de Bir Dindir!..

İslam’da meşruiyetin kaynağı vahiy’dir, demokrasilerde ise beşer/insan aklıdır; yani heva ve hevestir. Demokrasi ayrı bir din, İslam da ayrı bir dindir.

Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Mücadele Metodu

(Mayıs 2015) Bir Müslüman halkın iradesinin ilahlaştırıldığı partisel ya da demokratik bir yöntemi, -velev ki İslami mücadele için uygun bir zemin oluşturacak dahi olsa- asla kabul edem...

İstimdâd, Tevessül ve Rabıta Konularında Doğru Tavır -6-

(Mayıs 2015) Râbıta yapmak hakkında ne yaratanımız, rabbimiz Allah’ın (c.c.) bir emri ne de onun elçisi Muhammed (s.a.v)’in bir sünneti mevcut değildir

Nübüvvet Kervanı: Hz. Nuh (as)

(Mayıs 2015) Ulul-Azm1 peygamberlerinden ilki olarak kabul edilen Nuh (as), Tevhid ve Şirkin mücadelesinde yeryüzündeki dava tecrübelerinden ilkini yaşayarak hak ile batıl arasındaki kıyası...

Ömer Bin Abdulaziz

(Mayıs 2015) Kardeşlerim; Peygamber Efendimiz’in (SAV) ne kadar vahşi, ne kadar insanlık çizgisinden kopmuş bir topluma geldiğini hepimiz biliyoruz. Peygamber olarak Arap yarım adasında bul...

Medain-i Salih Notları

(Mayıs 2015) Kıymetli okur. Arabistan topraklarında yaşıyor olmanın maddi ve manevi nimetlerinden faydalanmaya karar vermemde Kur’an Kıssalarının bir kısmının buralarda yaşanmış olmas...

Rasulullah’ın (s.a.v.) Okuma Süreci

(Mayıs 2015) Allah, insana ihtiyacı olan her şeyi dünyada yaratmıştır. Yaşaması, hayatını ikame ettirebilmesi için her türlü imkânı istifadesine sunmuştur...

Nehir Gibi Aydın, Gök Gibi Dumanlı Romanlar

(Mayıs 2015) Romanlarımız… İçlerinde büyük bir ülküyü, bitmeyen koca bir öyküyü barındıran romanlarımız… Hepsinin kalkış noktası aynı, yönleri aynı, önleri aynı…

Sekülerizm ve Ulusçuluk Kıskacında Müslüman Kürtler

(Mayıs 2015) 25-26 Nisan 2015 tarihleri arasında Diyarbakır’da İHH’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ortadoğu’da Kürtler ve Barış isimli sempozyumu bizzat takip ettikten sonra...

Kutlu Doğum ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İçini Boşaltmak

(Mayıs 2015) Hz. Peygamber (a.s) alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir elçidir. (21/107) O, müjdeci, şahid, uyarıcı ve insanları Allah’a çağıran bir elçidir. (33/45-46)...