Tag Archives: Kur’anı Anlama

Kur’anı Anlamanın Farziyeti Üzerine Mülahazalar

(Kasım 2014) Allah’ın kitabı Kur’an, bu topraklarda yıllar ve yüzyıllar boyu camilerde, mescitlerde, medreselerde, Kur’an kurslarında ve İmam-Hatip okullarında...