Tag Archives: Kasım 2014

İlmin ve Alimlerin Fazileti

(Kasım 2014) Allah (c.c.) Adem’e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce meleklere arz edip: “Eğer siz sözünüzde sadık iseniz, şunların isimlerini bana bildirin” dedi...

Hem Alim Hem Mücahid Bir Şehit Abdullah Azzam!

(Kasım 2014) Abdullah Azzam ki, hem âlim hem de mücahid vasıflarını üzerinde hakkaniyetle taşıyan nadir Müslümanlardandı. Filistin’de doğmuş, Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nd...

Kur’anı Anlamanın Farziyeti Üzerine Mülahazalar

(Kasım 2014) Allah’ın kitabı Kur’an, bu topraklarda yıllar ve yüzyıllar boyu camilerde, mescitlerde, medreselerde, Kur’an kurslarında ve İmam-Hatip okullarında...

Kürtler Yine Oyuna Getiriliyor

(Kasım 2014) Emperyal ülkeler her dönemde kendi kirli ve kanlı projelerini uygulamak için –birbirine tenakuz gibi görünen- onlarca senaryoyu aynı anda devreye sokarlar...

İnadına Tevhid İnadına Ümmet

(Kasım 2014) İslam coğrafyalarında; Irak, Suriye, Mısır, Yemen, Libya, Afganistan, Türkiye vb… yaşananlar, bizlere, İlahi değerlerin rehberliğinde...

Kur’anı Anlamada Siyer Bilgisinin Önemi

(Kasım 2014) Sîre kelimesinin çoğulu olan siyer, sözlükte, iyi ya da kötü tutulan yol, hayat tarzı, gidişat anlamlarına gelir. Hz. Peygamberin doğumundan vefatına kadar hayatını konu al...

Helâl ve Haram Belirleme Yetkisi Yalnız Allah’ındır

(Kasım 2014) Haramı belirleme hak ve yetkisi yalnız Allah’a aittir. Kesin olarak yasaklanmış veya serbest bırakılmış fiiller bizzat Allah tarafından belirlenmiş ve bu yetki sadece O’na...

Fitne Devri Çocuklarıyız Biz

(Kasım 2014) Önce ‘Askeri Müdahaleye Hayır’ diyenler, sonra ‘Sokaklara Çıkıp, Kobane’ye Müdahale Edin’ demeye başladılar. Üstelik bunu söylerken esnafın malına zarar verdiler.....

Yaşamak Üzerine

(Kasım 2014) Yaşam bir yolculuktur. Bir hakikat yürüyüşüdür. Fıtratın izini sürmektir. Hayat bir harekettir, özü ve kimliği bulma hareketi. Direniş ruhunu gönle ekme eylemi...

Genç Birikim Dergisinin Kasım 2014 Sayısı Çıktı

İslam coğrafyasında kan akmaya devam ediyor ve yine Müslümanlar ölüyor. Emperyalist güçler coğrafyamızda plan üzerine plan yapıyorlar...