Tag Archives: İmtihan

İmtihan

Türkçe sözlüklerde imtihana; deneme, denetleme, inceleme, ölçüp biçme, sınav, test, yoklama, madeni kaynatmak, kirlerinden arınmak, denemek, sıkıntı vermek ve bitkin hale getirmek gibi an...

Dava ve Müslümanların Parayla İmtihanı

(Mayıs 2016) İslam’ın hayata ve coğrafyaya hâkimiyeti için mücadele eden Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olmaları kaçınılmazdır. Nebevî hareketin ve yönteminin bize öğr...

İmtihan

(Ocak 2016) Küçük oğlumuz Muhammed, salonla mutfak arasında gidip geliyordu. Mutfakta eline ne geçerse pıtır pıtır adımlarla salona taşıma uğraşındaydı...

İmtihan Bilinci

(Aralık 2015) İmtihan kelimesine; Türkçe sözlüklerde deneme, denetleme, inceleme, ölçüp biçme, sınav, test, yoklama gibi anlamlar verilmiştir...

Nasıl Bir İmtihan İstersiniz?

(Genç Birikim Ağustos 2013) Dünya bir imtihan yeridir ve geçicidir. İnsanlar kendilerine verilen kısa ömrü, Allah'ın(c.c) belirlediği ve Kur’an'da kendilerine bildirilen sınırlara göre ...