Tag Archives: Genç Birikim

Dünyevileşme II*

Peygamberimiz, dünya-ahiret dengesini bozma eğilimi gösterenleri uyararak, Allah’ı, Rasulünü ve ahiret yurdunu, dünya hayatına ve süsüne tercih etmemelerini istemiştir. Peygamberimizi...

Davetçinin Önündeki Sinsi Tuzaklar Nelerdir?

Yüce Allah’a hamd, Rasulullah Efendimize salât-u selam ve cümle Müslümanlara selam ile… 13 Haziran 2009 Cumartesi günü rahmet-i rahman’a kavuşan Fethi Yeken’in, “Davet Yolunda Dök...

Davette Bazı Usuller, Yöntemler

Bismillahirrahmanirrrahim… “İnsanları Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?” (Fussilet Suresi, 33). Davet; çağırmak...

Kulluk Sürecinde Yol İşaretleri*

Şehid Seyyid Kutub’un (rahimehullah) kıymetli eseri “Mealim-i fi’t-Tarik/Yoldaki İşaretler” adlı eserinden mülhem, yazıma bu başlığı seçtim. Şehid, bu eserinde özetle; “İslami...

Türkiye’nin Kuşatılması ve ABD

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya, sağ ve sol olmak üzere iki bloka ayrılmıştı. Bu blokların birinin başında Sovyetler Birliği, diğerinde ise ABD bulunmaktaydı. Türkiye ise baş...

Ramazan Ayı Kur’an Ayıdır…

Ramazan Ayı Kuran Ayıdır Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi sizlerin ve dünyanın çeşitli yerlerinde, bu mübarek ramazan günlerinde bile, bütün yokluk ve yoksulluğa rağmen İslami m...

Ramazan Ayınızı Tebrik Ediyoruz

Başı rahmet, ortası merhamet, sonu ise cehennemden azad olan mübarek Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Umut ve temenni ederiz ki, bir milat ve imkân ayı olan Ramazan Ayı bireysel ve toplumsal...

Yaptırımlar Çerçevesinde Türkiye ABD İlişkileri; Ali KAÇAR

İLKAV’ın online konferansının bu haftaki misafiri “Yaptırımlar Çerçevesinde Türkiye ABD İlişkileri” başlıklı sunumuyla Araştırmacı-Yazar Ali KAÇAR idi. Youtube ve R...

İtaatimiz, Allah’a ve Peygamber’e Olan Sevgimizdeki İsbatımızdır!

Allah’ı ve Peygamber’i sevmenin ispatı; Allah’tan ve Resul’ünden gelen bütün emirlere gücümüz nispetince itaat edip ve bize haram kıldıkları şeylerden de uzak durmamızdır. Se...